Beyond thinking

Contractmanagement

Contractmanagement behelst het ‘managen’ van de afspraken tussen betrokken partijen in (veelal) complexe projecten en omgevingen. Belangrijks dus dat de afspraken helder zijn; zowel inhoudelijk als in taal. Precies daar ligt onze expertise: het onderling afstemmen van wederzijdse verwachtingen.

Contractmanagement

In contractmanagement is het zelden of nooit ‘one size fits all’. Aard en inhoud van de samenwerking vergen maatwerk in contractvorm en aanbestedingswijze, passend bij de gezamenlijke opgave en bij de betrokken partijen. Of het nu een UAV-gc contract, een RAW bestek of een bouwteam overeenkomst betreft.

Dit uitgangspunt wordt voor projecten in verschillende fases toegepast:
 
 • Contractvoorbereiding (zie ook ingenieursdiensten)

  1. Advies over de best passende contractvorm en aanbestedingswijze
  2. Opstellen van alle contractstukken
  3. Opstellen van aanbestedingsdocumenten (BPKV)
    
 •  Aanbesteding

  1. Verzorgen en coördineren van antwoorden op vragen uit de tender
  2. Aanpassen van contractstukken naar aanleiding van vragen uit de markt, zodat -na gunning- een bijgewerkt contract het startpunt is
  3. Begeleiden en beoordelen van de aanbestedingen
  4. Opstellen van het gunningsadvies
    
 • Realisatie (SCB, directievoering, contractmanagement, advisering contractmanager)

  1. Toepassen van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het opstellen van het contractbeheersplan, uitvoeren procesanalyse, opstellen toetsplanning, uitvoeren toetsen, vervullen toetscoördinatie en evalueren toetsperiodes
  2. Beoordelen documenten van de opdrachtnemers welke ter toetsing en acceptatie worden verstrekt
  3. Beoordelen afwijkingen en wijzigingen
  4. Verzorgen en bijhouden van de contractadministratie
  5. Toets op rechtmatigheid van betalingen
    
 • Oplevering


Aannemerij

Binnen de aannemerij vervullen de contractmanagers van Cleverland de volgende rollen:
 • In de Aanbestedingsfase voeren we een analyse uit op de contractstukken. Doel is om snel tot de kern van de uitvraag te komen. Vervolgens kiezen we in overleg een passende tenderstrategie die aansluit op de kwaliteitscriteria van de uitvraag
 • Zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering, vervullen we de rollen als contractmanager, adviseur contractmanager, contractbeheerser, procesbegeleiding en systems engineering. Vanuit de verschillende rollen verzorgen de volgende werkzaamheden:
  1. Opstellen van de vereiste documenten die ter toetsing en acceptatie worden gevraagd
  2. Vormgeven en inrichten van een projectspecifiek kwaliteitssysteem
  3. Signaleren, opstellen en initiëren van afwijkingen en wijzingen
  4. Verzorgen en bijhouden van de contractadministratie
  5. Verzorgen van de verificatie en validatie binnen het contract, zodat het geheel aantoonbaar en herleidbaar wordt uitgevoerd
  6. Vroegtijdig afstemmen van de inhoudelijke af- en opleverdossier en het vullen hiervan tijdens uitvoering van het werk


Rollen

Binnen een project vervullen we verschillende rollen:
 • Contractmanager (IPM) in zowel voorbereiding als uitvoeringsfase
 • Directievoerder, toezichthouder in de uitvoering
 • Adviseur contractmanagement ter ondersteuning van Contractmanager zowel operationeel als klankbord bij de meer complexe vraagstukken
 • Toetscoördinator voor het opstellen van onder meer contractbeheersplannen, toetsplan en toetsmix
 • System Engineer
 • Lead-auditoren/auditoren (ISO-9001 en SCB) voor het beoordelen van documenten opgesteld door de Opdrachtnemers en het uitvoeren van systeem-, proces- en producttoetsen
 • Manager Projectbeheersing (IPM)
 • Risicomanager


Cursussen en opleidingen

Daarnaast verzorgen we voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers cursussen en opleidingen voor: UAV-gc, SCB, VTW’s en afwijkingen, verificatie en validatie waarbij de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht.
 
Out of the
box > into
reality
Contact
 • Koningsweg 2
 • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
 • Produktieweg 1
 • 6045 JC Roermond
 • Kamerlingh Onnesweg 10B
 • 2991 XL Barendrecht