Optimaal benutten van infra en zon; geïntegreerde zonnepanelen in fietspaden

Zonne-energie uit fietspaden, waarbij je infrastructuur kunt gebruiken als energie opwekker. Cleverland is bezig met het project; Zon op Infra voor 3 provincies. 

Optimaal benutten van infra en zon; geïntegreerde zonnepanelen in fietspaden

Ons klimaat verandert. We moeten collectief op zoek naar een betere en schonere manier om energie op te wekken. Zonne-energie opwekken uit verharding is zo’n schonere manier. Specifieker: zonne-energie uit fietspaden. De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland zien kansen om infrastructuur te gebruiken als energieopwekker, op deze manier wordt er dus dubbel gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte!

Voor deze provincies is Cleverland bezig met het project; Zon op Infra. De werkzaamheden omvatten onder andere het organiseren van een marktconsultatie, het opstellen van een aanbestedingsleidraad en het opstellen van drie (verschillende) UAV-gc contracten om dit mogelijk te maken.

De drie provincies hebben elk gekozen voor het integreren van een fietspad met zonnepanelen, variërend in omvang tussen de 500 m² en 1000 m². Elke provincie heeft haar eigen wensen en eisen aangaande het zonne-energiefietspad, waardoor drie verschillende contracten benodigd zijn. De eisen en wensen van de provincies moeten daarbij wel aansluiten bij de huidige infrastructurele mogelijkheden in de markt en uiteraard maximaal voorbereid worden op de toekomst.

Marktconsultatie

Om deze reden is op voorhand een marktconsultatie georganiseerd. De marktconsultatie heeft als doel om in de markt te onderzoeken wat er nu mogelijk is en hoe optimaal geanticipeerd kan worden op de toekomstige ontwikkelingen. Aan de hand hiervan zijn de contracten en de aanbestedingsleidraad opgesteld. Het project Zon op Infra heeft, naast het beantwoorden van onze klimaatambities onder andere het doel om schaalvoordeel te creëren voor verschillende ontwikkelaars die zonnepanelen in/op het fietspad verwerken.

Hiermee kunnen zij hun product verder ontwikkelen zodat het op termijn een volwassen product wordt. Deze succesvolle innovaties kunnen verder ontwikkeld en verbeterd worden om in de toekomst op efficiëntere en grotere schaal te worden toegepast in het opwekken van meer schonere energie. Zo ontsluiten en investeren we samen in de innovatiekansen voor alle betrokken partijen.