Informatiemanagement

Bij Cleverland begrijpen we hoe belangrijk informatie is voor het succes van elk project of elke organisatie. Wij passen professioneel informatiemanagement toe om ervoor te zorgen dat in de verschillende informatiebehoeftes binnen projecten en processen wordt voorzien. Dit doen wij altijd met een integrale blik en gericht op het behalen van de doelen van het project of de organisatie. 

Wat onze adviseurs informatiemanagement onderscheidt, is dat zij als geen ander de soms ontastbare informatie kunnen vertalen in heldere uitleg, die iedereen begrijpt en daardoor goed te gebruiken is om bewoners of andere belanghebbenden in een project te informeren.

Cleverland ontzorgt en adviseert waterschappen, provincies en gemeentes. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit: 

  • Het inzetten van GIS (Geografisch Informatie Systeem) in combinatie met andere informatiebronnen, waarbij wij bijvoorbeeld interactieve webapplicaties met kaarten kunnen verzorgen. Denk hierbij aan een soort Google-Maps pagina, waarin de voor het project relevante informatie laagdrempelig wordt gepresenteerd
  • Het toepassen van GIS om analyses uit te voeren en visualisaties te maken ten behoeve van onze adviesdisciplines zoals bijvoorbeeld assetmanagement, mobiliteit en klimaatadaptatie
  • Door gebruik te maken van Relatics zorgen wij ervoor dat data gestructureerd wordt vastgelegd, waardoor het projectteam grip krijgt en houdt op (de kwaliteit van) hun project.

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging op het gebied van informatiemanagement? Onze adviseurs informatiemanagement denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Jorrit Schoen.

Jorrit Schoen
Jorrit Schoen
Senior adviseur informatiemanagement & adviseur assetmanagement