Bouwteam Vervanging Brug Meijelseweg

De brug Meijelseweg is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit bleek uit een conditiemeting die wij volgens de NEN 2767 hebben uitgevoerd op de kunstwerken binnen de gemeente Peel en Maas.

Bouwteam Vervanging Brug Meijelseweg

In overleg met de gemeente hebben wij geadviseerd om dit project in bouwteamvorm uit te voeren. De voornaamste reden is om alle juiste kennis direct aan tafel te hebben, om zo tot de beste oplossing te komen binnen de gestelde kaders. Hiervoor hebben wij een zogenaamd ‘nuldossier’ opgesteld, als startdocument voor de bouwteamfase. Hierin was o.a. opgenomen:

  • Klanteisspecificatie (eisen en wensen van de diverse stakeholders, intern én extern, staan hierin opgenomen;
  • De projectdoelstellingen;
  • De stakeholdersanalyse;
  • De diverse onderzoeksresultaten (en nadere aanbevelingen);
  • Digitale terrein-inmeting;
  • Scopetekening met aandachtspunten.

Voor de gemeente Peel en Maas is het opstellen en aanbesteden van dit soort contracten geen dagelijkse kost. Daarom stelden wij de bouwteamovereenkomst en bijbehorende appendices op. Daarbij hebben wij geadviseerd over de inkoopstrategie en de hele aanbesteding begeleid. Uiteindelijk hebben 5 aannemers gepresenteerd en is de aanbesteding gegund aan aannemingscombinatie Ploegam/Den Ouden.

Samen met de gemeente Peel en Maas en bouwteampartner Ploegam/Den Ouden maken wij nu onderdeel uit van het bouwteam. De bouwteamfase loopt nog door t/m februari 2023, de uitvoering zal naar verwachting in april 2023 starten.

Impressie toekomstige brug over het Kanaal van Deurne (impressie door Wagemaker)