Infra-netwerken

Verbinding: dat is wat alle (infra-)netwerken met elkaar gemeen hebben. Hierbij denken wij niet alleen aan (N en A)-wegen, maar ook aan snelfietsroutes, waterwegen en ondergrondse netwerken. Grootschalige schakels die moeten zorgen voor een vlotte doorstroming, waarbij (verkeers)veiligheid, duurzaamheid en de impact op de leefomgeving een grote rol spelen. De doorstroming staat al lange tijd onder grote druk en de mobiliteitsbehoefte is door de jaren heen veranderd. Cleverland heeft alle expertises in huis om te zorgen voor slimme, toekomstbestendige oplossingen met oog voor omgeving, natuur en nieuwe technologie.
 

Wat doet Cleverland in infra-netwerken?

Cleverland zit mede aan tafel om te komen tot (specialistische) oplossingen en ontwerpen in de brede infra, zoals weg- en waterinfra. Wij willen bijdragen aan een veilige verkeersinrichting en een duidelijke inrichting van de weg en de directe omgeving, rekening houdend met voetganger, fietser en automobilist.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan vraagstukken op het gebied van: 

  • Het maken van ontwerp en UAV-gc of RAW-bestek om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid van fietsers in landelijk gebied te vergroten
  • Het inzetten van contractmanagement om opdrachtgever of opdrachtnemer bij integrale infra-projecten te ontzorgen
  • Het verzorgen van de planvoorbereiding voor integrale opgaven, bijvoorbeeld een participatietraject met belanghebbenden, een inpassing voor een snelfietsroute en verkeerskundig advies en ontwerp

Onze ingenieurs en adviseurs zijn vindingrijk en niet bang eens een andere richting op te denken. Wij weten hoe het reilt en zeilt bij onze opdrachtgevers. En we snappen wat burgers en belanghebbenden bezig houdt en wat de maatschappelijke vraagstukken van vandaag zijn.

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging rondom infra-netwerken? 
Onze adviseurs en ingenieurs denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Arno Vissers.

Arno Vissers
Arno Vissers
Senior projectmanager