Contractmanagement

Werken volgens van de geest van het contract: dat is waar contractmanagement volgens ons om gaat. Onze adviseurs zorgen ervoor dat afspraken in een contract herleidbaar vertaald en uitgevoerd worden en nemen u als opdrachtgever mee in de reikwijdte van het contract.

Het onderling afstemmen van de wederzijdse verwachtingen: daar ligt onze kracht. Wij zorgen voor heldere afspraken, inhoudelijk en in begrijpelijke taal en zien erop toe dat alle partijen zich aan deze afspraken houden. Wij houden rekening met de aard en inhoud van de onderlinge samenwerking en verzorgen voor elk contract maatwerk, passend bij de gezamenlijke opgave.

Cleverland ontzorgt en adviseert aannemers, provincies, waterschappen en gemeentes. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit: 

  • Voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer adviseren wij over de beste aanbestedingswijze of tenderstrategie, de best passende contractvorm en stellen wij contractstukken en aanbestedingsdocumenten op. Wij begeleiden de opdrachtgever in het aanbestedingsproces
  • Het toepassen van systeemgerichte contractbeheersing (SCB), waarbij u kunt denken aan het opstellen van het contractbeheersplan, uitvoeren van procesanalyse, het opstellen van een toetsplanning en uitvoeren van toetsen
  • Het vervullen van de rollen van directievoerder, toezichthouder in de uitvoering, toetscoördinator en risicomanager. Binnen de IPM-structuur  vervullen we de rol van (adviseur) contractmanager, manager projectbeheersing, procesbegeleider en systems engineer in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase
  • Verzorgen van cursussen en opleidingen, voor zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers, op het gebied van UAV-gc, SCB, VTW’s en afwijkingen, verificatie en validatie
  • Onze (lead-) auditoren voeren toetsen en audits uit bij opdrachtnemers als onderdeel van het contractproces

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging op het gebied van contractmanagement? Onze adviseurs contractmanagement denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Marianne Martens.

Marianne Martens
Marianne Segers
Senior contractmanager