Aanleg Rotonde N631 en aansluitende wegen en fietspaden te Rijen

Voor de provincie Noord-Brabant heeft Cleverland het contract opgesteld voor project: Aanleg Rotonde N631 en aansluitende wegen en fietspaden te Rijen. Hierbij hebben we 2 RAW-bestekken opgesteld.

Voor de provincie Noord-Brabant heeft Cleverland het contract opgesteld voor project: Aanleg Rotonde N631 en aansluitende wegen en fietspaden te Rijen. Hierbij hebben we 2 RAW-bestekken opgesteld: perceel 1 gaat over de aanpassingen aan de wegen en de inrichting dat nodig is om ruimte te maken voor de bouw van de tunnelbak, de rotonde en de Bypass. Perceel 2 omvat de wegen en inrichting in en rondom de tunnelbak in de definitieve situatie. Daarnaast voegen we een deel van de snelfietsroute F58 toe.

Klik op de pijltjes op de afbeeldingen om de situaties voor en na realisatie te bekijken.

Het werk heeft een direct relatie met de contractvoorbereiding van ProRail (voor de spooronderdoorgang) om, tegelijkertijd met ons, optimaal invulling te geven aan de doelstelling op het gebied van ruimtegebrek, beeldkwaliteit en duurzaamheid.

Het resultaat: het succesvol contracteren van een aannemer die het werk ging uitvoeren. De uitdaging binnen het werk zat in het aanbrengen van een tijdelijke spoorwegovergang in een treinvrije periode. En dat is zonder problemen gelukt! De werkzaamheden van de aannemer zijn tot volle tevredenheid van de provincie gerealiseerd.

Cleverland heeft voor dit project de volgende onderdelen uitgevoerd:

 • het opstellen van Definitieve Ontwerpen voor wegontwerp, groeninrichting, rioleringen, bebordingen, geluidscherm, tijdelijke bypass voor een tijdelijke spoorwegovergang;
 • het tot in detail afstemmen van gestuurde boringen en overige kabels en leidingen;
 • het verzorgen van een vergunningenscan;
 • het aanvragen van de benodigde vergunningen;
 • het opstellen van SSK-ramingen met uitgebreide risico-onderbouwingen;
 • het opstellen van RAW-bestekken;
 • het opstellen van besteksbegrotingen;
 • het opstellen van gedetailleerde uitvoeringsplanningen;
 • het technisch verder uitwerken van verlichtingsplannen;
 • het opstellen van verkeerskundige analyses voor veiligheid fietsoversteken;
 • het opstellen van ontwerpen m.b.t. (grootschalige) groeninrichting;
 • het opstellen van visualisaties;
 • het inventariseren en adviseren in kansen voor Duurzaamheid;
 • het opstellen van aanbestedingsleidraden met ambities m.b.t. Duurzaam Inkopen;
 • het opstellen van CO2-footprintberekeningen;
 • het verzorgen van backoffice tijdens de ralisatiewerkzaamheden;
 • het technisch afstemmen van raakvlakken met de aannemer van de onderdoorgang.

Natuurlijk zijn onze onderdelen ondersteund door de data-analyses via GIS en zijn de verificaties verzorgt via Relatics. Provincie Noord-Brabant heeft de inzet van Cleverland als ‘zeer goed’ gewaardeerd. 

En daar zijn we trots op!