Overeenkomst Ondersteuning Contractbeheersing

Voor de gemeente Haarlem verrichten wij, in combinatie met MGciviel diverse werkzaamheden in het kader van contractbeheersing voor de realisatie van Grootonderhoud projecten.

De Raamovereenkomst Groot Onderhoud (ROGO) is een raamovereenkomst met vier ondernemingen voor de realisatie van Grootonderhoud projecten. De Samenwerkingsovereenkomst Projectmanagement en Ingenieursdiensten (SOPI) is een raamovereenkomst met twee ondernemingen waarbinnen de voorbereiding en de begeleiding van en toezicht op de realisatie van Grootonderhoud projecten wordt uitgevoerd.

De Overeenkomst Ondersteuning Contractbeheersing (OOC) ziet op de levering van diensten voor het raamcontractmanagement die de gemeente Haarlem uitvoert op de raamovereenkomsten SOPI en ROGO. De OOC-Partner toetst de prestaties en verplichtingen op Raamcontractniveau van de SOPI- en ROGO-Partners. Tevens toetst en adviseert de OOC-Partner de gemeentelijke organisatie ten aanzien van het gevoerde (raam)contractmanagement bij de realisatie van Grootonderhoud projecten.

Overeenkomst Ondersteuning Contractbeheersing | Cleverland