Audits voor verschillende opdrachtgevers

Binnen Cleverland hebben wij een team van 10 gecertificeerd auditoren, veelal zelf contractmanager, om de rol als lead auditor op zich te kunnen nemen. In diverse gevallen worden er door opdrachtgevers zelfs complete auditteams bij ons afgenomen voor grotere projecten in heel Nederland.

Audits voor verschillende opdrachtgevers | Cleverland

Dit gebeurt op projecten waar gewerkt wordt met UAV-gc contracten en waar opdrachtgevers gebruik maken van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Waar men in projecten onder UAV gebruik maakt van Directievoering & Toezicht, wordt bij Design en Construct contracten, waar de aannemer ook een deel van het ontwerp voor zijn rekening neemt, meer (bij)gestuurd op basis van kwaliteitssysteem en kwaliteitsborging. 

Met andere woorden: men verwacht dat de gecertificeerde aannemer werkt conform de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act), afwijkingen registreert en meldt en ook op eigen initiatief beheersmaatregelen neemt om de kwaliteit te borgen.

Om te kijken of dit goed gaat plant de opdrachtgever (risico gestuurd) toetsen in, waarbij gekeken wordt naar het kwaliteitssysteem (vaak verwoord in het Projectmanagementplan of Projectkwaliteitsplan), of de aannemer zijn processen ook volgt en ook of de (tussen-) producten van het werk voldoen aan de gestelde eisen.

Als onafhankelijke lead-auditoren voeren we een intakegesprek met de opdrachtgever, gevolgd door een toets, verslag en advies aan de contractmanager of projectleider van opdrachtgever.  De lead-auditoren van Cleverland voeren toetsen uit in opdracht van o.a.: Rijkswaterstaat, Gemeente Veldhoven, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg.

Wij worden ook vaak gevraagd om een zogenaamde “coachende” audit uit te voeren, zodat wij ook opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen begeleiden met het werken UAV-gc contracten aangezien nog niet iedereen hier evenveel ervaring in heeft. Zo worden dan ook tips gegeven voor een effectievere manier van samenwerken, met het gezamenlijke doel: een mooi projectresultaat.