Een duurzame en veilige inrichting van de N223

De provincie Zuid-Holland heeft in overleg met de gemeente Midden-Delfland door een gezamenlijke inspanning het initiatief genomen om de N223 veiliger te maken. Cleverland is verantwoordelijk voor het begeleiden en vormgeven van het proces “verbeteren”.

Een duurzame en veilige inrichting van de N223 | Cleverland

De provinciale weg N223 loopt van Hoek van Holland naar de A4 en is één van de belangrijkste ontsluitingswegen van het Westland. De weg is volgens het voorlopige categoriseringsplan van de provincie Zuid-Holland aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg. De inrichting van de weg komt echter nog niet overeen met zijn functie. Er is sprake van een smal wegprofiel zonder duidelijke scheiding van rijstroken en er zijn veel aansluitingen van wegen direct op de hoofdrijbaan. Om deze reden heeft de provincie Zuid-Holland in overleg met de gemeente Midden-Delfland door een gezamenlijke inspanning het initiatief genomen om de N223 veiliger te maken.

Duurzaam Veilig inrichten
Het project valt onder het Duurzaam Veilig inrichten van wegen, wat inhoudt dat wegen zo ingericht worden dat de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Dit betekent bijvoorbeeld dat er dubbele belijning komt op de weg, zodat er meer ruimte is tussen het tegemoetkomend verkeer. Obstakels (zoals bomen) aan de zijkant van de weg worden verwijderd en er komen geen directe uitritten uit op de doorgaande weg.

De opdracht voor de reconstructie is verstrekt aan de combinatie Gebr. Van Kessel en Gebr. De Koning. Cleverland verzorgt, in opdracht van de combinatie, de procesbegeleiding voor dit project. Dit betekent dat wij ondersteuning leveren aan het project- en contractmanagement tijdens de uitvoeringsfase. Hier valt bijvoorbeeld systems engineering, het bijhouden van het VISE (Relatics) systeem en eisenverificatie onder. We stellen de op- en afleverdossiers op en zijn verantwoordelijk voor het opstellen van verschillende (procesmatige) plannen.

Cleverland is verantwoordelijk voor het begeleiden en vormgeven van het proces “verbeteren”. Hierbij stellen wij verbeterplannen op en voeren we trendanalyses uit. We brengen risico’s in kaart (risicomanagement) en verzorgen de voortgangsrapportages.

Zo zorgen we samen met Gebr. Van Kessel, Gebr. De Koning en de provincie Zuid-Holland voor een succesvol project, die binnen de gestelde kaders van kwaliteit en tijd wordt uitgevoerd.