Aanleg van de Kempenbaan West in Veldhoven en aansluiting A67

Optimale bereikbaarheid van de Brainport regio: Aanleg van de Kempenbaan West in Veldhoven en aansluiting A67.

Hiervoor vervulde Mark Claassen de rol van contractmanager. Deze rol maakt onderdeel uit van het IPM-team dat vanuit de opdrachtgeversrol samen met Boskalis als opdrachtnemer het werk realiseert.

Het project is in drie delen opgedeeld: midden, west en oost. De oostelijke zijde van de Kempenbaan in Veldhoven wordt als laatste onderdeel van de Kempenbaan heringericht. Er komen meer rijstroken rond en onder het viaduct (onder de N2/A2) en er komt een nieuwe verbinding tussen De Run 2100 en 4200. Ook wordt er een nieuw busstation opgebouwd met een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, met een ondergrondse fietsenstalling en een lift. Daarnaast komen er nieuwe vrij liggende fietspaden en grotere onderdoorgangen van de Gender.

Meer weten? Klik hier om naar de Projectwebsite Kempenbaan te gaan.

Aanleg van de Kempenbaan West in Veldhoven en aansluiting A67 | Cleverland