Hoe een bouwteam de juiste keuze is voor reconstructie Walburg

Hoe reconstrueer je een parkeergebied met zo’n 1000 parkeerplaatsen waar ook tijdens de uitvoering plaats is voor de weekmarkt, bezoekers, bevoorrading met zo min mogelijk overlast? Wij vertellen je hoe.

Hoe een bouwteam de juiste keuze is voor reconstructie Walburg | Cleverland

Walburg is een groot winkelcentrum in Zwijndrecht. Ontstaan begin jaren ’80, is het winkelcentrum toe aan een vernieuwingsslag. Tel daar een verouderd rioleringssysteem en een verzakte parkeerplaats bij op en al snel is de conclusie dat er een nieuwe openbare inrichting moet komen. De winkeliers zijn aan de gang gegaan met het gebouw, de gemeente Zwijndrecht is aan zet met de openbare ruimte. Dit om het centrum toekomstbestendiger te maken, maar ook aantrekkelijker voor zowel het winkelend publiek als de winkeliers

Maar hoe reconstrueer je een parkeergebied met zo’n 1000 parkeerplaatsen waar ook tijdens de uitvoering plaats is voor de weekmarkt, de winkels hun bezoekers graag blijven ontvangen, de bevoorrading ook gewoon doorgaat en er ook nog zo min mogelijk overlast ontstaat voor de omwonenden? Dat vroeg de gemeente Zwijndrecht zich ook af. Om hier een antwoord op te krijgen heeft de gemeente Zwijndrecht Cleverland ingeschakeld. Cleverland, met Wim van Oijen voorop, is op zoek gegaan naar een aanbestedingsvorm die aansluit bij de wensen en verwachtingen van de gemeente Zwijndrecht. Na uitvoerig onderzoek bleek een bouwteam de beste optie.

Hierbij heeft Cleverland niet alleen geadviseerd in de aanbesteding, maar heeft het gehele proces van de aanbesteding en het bouwteam begeleid. Door met een bouwteam te werken, is de aannemer vanaf het voorlopige (stedenbouwkundige) ontwerp medeverantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het ontwerp. Hierdoor worden ontwerptechnische- en uitvoeringsonzekerheden zo goed als geëlimineerd. Ook wordt de implementatie van klimaatadaptieve maatregelen geborgd. In dit project wordt waterberging onder de verharding toegepast, bestaande (bouw)materialen hergebruikt als fundering en worden bijzonder grote bomen aangeplant.

Voor een project van deze omvang, met veel actoren, de enorme hoeveelheid aan wekelijkse bezoekers en een fasering waar een Jan van Haasteren niets bij is, blijkt dit een ideale manier van werken te zijn. De gemeente komt niet voor verrassingen te staan en alle partijen werken en denken integraal mee aan het ontwerp en de fasering. Alle partijen kijken tevreden terug naar de totstandkoming van het ontwerp. De realisatie nadert dit jaar al de eindfase. Tot op heden zijn er in de samenwerking tussen de aannemer en de gemeente louter positieve geluiden te horen. Hierdoor blijkt een bouwteam, voor een project met deze complexiteit en omvang, de juiste keuze te zijn geweest.

Hoe een bouwteam de juiste keuze is voor reconstructie Walburg | Cleverland