Kansendossier duurzaamheid contractering vervangen voetgangersbruggen, gemeente Vught

Voor het vervangen van acht houten voetgangersbruggen in de gemeente Vught, verzorgt Cleverland het contract en de aanbesteding.

Gemeente Vught heeft het voornemen om in de komende jaren acht houten voetgangersbruggen te vervangen. Cleverland verzorgt hiervoor het contract en aanbesteding. De gemeente wil hiervoor de aannemer ontwerpvrijheid bieden, passend binnen de gestelde voorwaarden rondom techniek, proces, beleid en budget. Deze voorwaarden dienen te worden geïnventariseerd en verwerkt in een contract. Ook eisen en kansen met betrekking tot duurzaamheid vallen hieronder.

Met begeleiding van interne en externe kansensessies duurzaamheid én het opstellen van een kansendossier, zijn de duurzaamheidskansen binnen dit project, die passend zijn bij het beleid van de gemeente, onderzocht, gedeeltelijk gehonoreerd en verwerkt in het contract. Door duurzaamheid op deze manier bewust mee te nemen in het project, worden de bruggen nu duurzamer ontworpen en aangelegd.

Kansendossier duurzaamheid contractering vervangen voetgangersbruggen, gemeente Vught | Cleverland