Van beroepsvaartsluis naar recreatiesluis met park: de vernieuwing van Sluis 0

Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben wij zorggedragen voor een VO ontwerp met PvE die als basis dient voor de bouwteamfase en hebben wij de aanbesteding begeleidt om te komen tot een bouwteampartner.

Van beroepsvaartsluis naar recreatiesluis met park: de vernieuwing van Sluis 0

Een mooie recreatieve en ontspannende plek, waar inwoners en bezoekers van de gemeente ’s-Hertogenbosch aan of op het water kunnen verblijven; dat is het doel van de vernieuwing van Sluis 0 en zijn omgeving. Wie wel eens bij de Sluis 0 in de buurt komt, weet misschien wel dat het nu een betonnen bak is met hekwerken eromheen. Het voelt er grauw, sober en allesbehalve uitnodigend. De hoogste tijd dus om het een aangename locatie te maken om te verblijven en te recreëren.  

Sluis 0 zelf is aan het einde van haar levensduur gekomen. De sluis wordt vervangen voor een smallere sluis, waarbij de 'overblijvende' gedeelten aan beide zijden als park worden ingericht en de sluis alleen nog maar geschikt is voor recreatievaart. Deze overblijvende delen lenen zich optimaal voor een mooi recreatief park aan het water in het groen

Waterschap Aa en Maas heeft bij dit project als eis gesteld om een extreme piekafvoer te kunnen afvoeren (31 m3/sec). Om hieraan te kunnen voldoen wordt er een regelbare voorziening in de sluis aangelegd in de vorm van 2-tal spuikanalen. Zo kan overmatig regenwater naar de Maas afgevoerd worden.

De Anthoniebrug wordt als ophaalbrug gerenoveerd en de Hinthamerbrug wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een niet-beweegbare brug. Het omliggende gebied bij Sluis 0 wordt heringericht en opgeknapt, met als eindresultaat een aantrekkelijk verblijfsgebied in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.

Van beroepsvaartsluis naar recreatiesluis met park: de vernieuwing van Sluis 0 | Cleverland

“De projectleider van Cleverland handelde steeds proactief in het belang van het project en hield daarmee het project op het goede spoor. Daarnaast heeft het team van Cleverland/OmniformGroup op een juiste wijze een heel belangrijke brug geslagen in de discussie tussen de twee opdrachtgevers omtrent de machinerichtlijn en het aspect veiligheid. Zij hebben mede de urgentie en het belang ervan ook duidelijk weten te maken en hebben daarmee een groot aandeel gehad in een betere samenwerking tussen alle partijen.” (Perfomance beoordeling)

Van beroepsvaartsluis naar recreatiesluis met park: de vernieuwing van Sluis 0

Cleverland is een van de adviseurs (samen met OmniformGroup) aan opdrachtgeverszijde (voor de gemeente ’s-Hertogenbosch en het waterschap Aa en Maas) voor de bouwteamfase. Wij zijn ingeschakeld vanwege onze kennis en expertise uit de Voorlopig Ontwerp-fase (VO) en om de rollen van technisch manager en toets coördinator te vervullen.

In de VO-fase hebben wij zorg gedragen voor het opstellen van een integraal VO – ontwerp met bijbehorende klanteisenspecificatie (KES), de integrale veiligheidsdocumenten (in het kader van machinerichtlijn) en hebben wij geadviseerd en meegelopen tijdens het gehele aanbestedingsproces (selectie- en gunningsfase) om te komen tot een bouwteampartner.

Samen met het waterschap Aa en Maas, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de bouwteampartner combinatie Strukton/Van den Herik kijken we vooruit naar een mooie samenwerking.