Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels

Voor Rijkswaterstaat geven wij advies op het gebied van inkoop en contracten voor de renovatie van de eerste Heinenoordtunnel.

De Heinenoordtunnel bevindt zich op een drukke verbindingspunt (A29) tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Kortom, de bereikbaarheid van de omgeving rondom de tunnel is essentieel. De intentie is om het project in nauwe samenwerking met de markt en in goed overleg met de stakeholders uit te voeren.
Het project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels bestaat uit het renoveren en onderhouden van de tunnel. Inmiddels zijn ook de bouwblokken 3BT (bediening, besturing en bewaking tunnels) toegevoegd aan het project.

De vraag van Rijkswaterstaat is om hen te ondersteunen in de aanbestedingsprocedure. De uitdaging van het project is dat het een zogenaamde ‘launching project’ betreft, welke volgt in een reeks projecten onder het programma Vervanging & Renovatie. Mede hierdoor zit er tijdsdruk op de aanbesteding en de uitvoering.

Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en 3B Tunnels | Cleverland

De adviseur inkoop en contracten voerde de volgende werkzaamheden uit:

  • opstellen van het inkoopplan;
  • uitvoeren van de marktconsultaties;
  • opstellen aanbestedingsleidraad;
  • opstellen Nota van Inlichtingen;
  • beantwoorden van allerlei juridische vraagstukken op het vlak van de aanbestedingsprocedure;
  • verwerken van VTW’s van lopende opdrachten uit de voorbereidingsfase.