Landelijk gebied

Natuur, agrarische landschappen; een boerderij links en rechts en in de verte de kerktoren van het volgende dorp. Het romantische beeld van de landelijke omgeving. Daarom wonen en recreëren we er graag. Maar het is ook het gebied dat we nodig hebben voor het beschermen van bijzondere natuur, het produceren van voedsel, waterberging en het opwekken van duurzame energie. Met andere woorden: de druk op de ruimte in het landelijke gebied is groot. Dit vraagt om slimme samenwerkingen tussen waterschappen, gemeenten, provincie, natuur- en landbouworganisaties. En om een gedegen afweging tussen economische ontwikkeling, landgebruik, milieu en ruimte voor zowel stad als platteland.

Wat doet Cleverland in het landelijk gebied?

Vanuit het Rijk wordt er hard gewerkt aan de ruimtelijk puzzel. Cleverland helpt gemeentes, waterschappen en provincies in het vertalen van Rijksbeleid naar visies, pragmatische werkwijzen en (integrale) opgaven. Denk hierbij aan: 

  • Het begeleiden van gebiedsprocessen in de gebiedsgerichte aanpak;
  • Adviseren en ondersteuning in de energie- en klimaatopgaven van gemeenten en regio’s;
  • Procesmatig adviseren in de initiatief- en planvormingsfase. Dit is een procesaanpak op basis van belangen, waarbij wij komen tot oplossingen met meerwaarde;
  • Het ontwerpen, begeleiden en realiseren van projecten in het landelijk gebied.

Wij zoeken altijd naar de juiste, creatieve oplossing om vraagstukken door balans, overvraging en regio-overstijgende visies te beantwoorden.

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging in het landelijk gebied? 
Onze adviseurs en ingenieurs denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Martijn Koobs.

Martijn Koobs
Martijn Koobs
Senior procesmanager & senior omgevingsmanager