Hoe het openbaar vervoer nog duurzamer kan: de bouw van een duurzame busstalling

Hoe kun je OV nog duurzamer maken? Onze contractmanager Marianne werkte mee aan de nieuwe busstalling in Utrecht, die duurzaam gebouwd wordt. 

Hoe het openbaar vervoer nog duurzamer kan: de bouw van een duurzame busstalling | Cleverland

Omdat het omliggende gebied, de Merwedekanaalzone, wordt herontwikkeld, zal de bestaande busstalling daar sluiten. Om het openbaar vervoer (OV) in de provincie Utrecht aan te kunnen blijven bieden is een nieuwe busstalling nodig. Om die reden heeft de Provincie Utrecht opdracht gegeven aan G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf om een nieuwe, duurzame busstalling (Westraven) te realiseren.
 
De nieuwe busstalling Westraven heeft plek voor ruim 160 bussen en aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal is inmiddels in Nieuwegein een stalling van nog eens 64 bussen gerealiseerd. Deze twee stallingen tezamen zorgen voor voldoende stallingsruimte voor de bussen van U-OV.

Duurzaam

Het mooie van dit project is dat het project op duurzame wijze gerealiseerd wordt. De werkplaats wordt bijvoorbeeld slim ingericht: looproutes van chauffeurs en monteurs worden zo efficiënt en zo kort mogelijk. Op het dak van de werkplaats worden zonnepanelen geplaatst en op het kantoor komt een groen dak. In de werkplaats wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht. Daarnaast is ook het opladen van elektrische bussen mogelijk gemaakt en is het terrein zo veel mogelijk vergroend en worden insectenhotels geplaatst.

Vergroening en ruimte voor insecten en vogels

Door een groene inpassing van bomen, struikgewas en gazons wordt er voor gezorgd dat het gebouw goed aansluit in de omgeving. Daarnaast wordt er een groendak geplaatst met verschillende voorzieningen zoals broednesten voor vogels en insectenmengsels voor het groendak. Dit om verschillende flora- en fauna te verwelkomen in het gebied. Voor het contractmanagement van dit project is onze collega Marianne Martens ingezet, in opdracht van G. van der Ven. Ze faciliteert het contractmanagementproces over de volle breedte van het project, zodat de afwikkeling van afwijkingen, wijzigingen en uiteindelijke oplevering van het project soepel verloopt.