Stedelijke omgeving

De invulling van de openbare ruimte in de stedelijke (of bebouwde) omgeving is een voortdurend afwegingsproces. In deze omgeving komt alles samen. We hebben weinig ruimte en hebben bovendien te maken met ruimte die misschien wel honderd jaar geleden is ‘ingevuld', toen hele andere wensen werden nagestreefd. Dé uitdaging is dan ook het vinden van de juiste balans tussen voldoende ruimte voor zowel wonen, werken, recreëren en verplaatsen. Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor leefbaarheid, veiligheid, milieu en toekomstbestendigheid. Dit vraagt om creativiteit, lef en het vermogen om opgaven, in nauwe samenwerking met alle partijen, een uitvoeringsperspectief te bieden.

Wat doet Cleverland in de stedelijke omgeving?

Cleverlanders ondersteunen zowel op de inhoud als op het proces, in nauwe samenwerking met belanghebbenden. Zo zorgen wij dat de juiste kennis en expertise aan tafel komen om uw (beleids)vraagstukken te onderzoeken en samen op te pakken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan vraagstukken op het gebied van: 

  • De mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie en circulariteit
  • Datamanagement en assetmanagement
  • Engineering en begeleiding van herinrichting straten en woonwijken
  • Engineering en begeleiding van gebiedsontwikkelingen
  • Management en beheersing (contractmanagement, project- proces- en programmamanagement, projectbeheersing, technisch management en omgevingsmanagement) op project en procesniveau
  • Burgerparticipatie
  • Klimaatadaptieve maatregelen zoals het tegengaan van hittestress
  • Verbeter- en ontwikkeltrajecten

Dankzij onze creativiteit en ons lef stellen we de juiste vragen aan tafel, zorgen dat iedereen zich gehoord voelt en dat de onderste steen bovenkomt. Dit voorkomt namelijk verrassingen in latere stadia.

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging in de stedelijke omgeving? 
Onze adviseurs en ingenieurs denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Huub Wirken.

Huub Wirken
Huub Wirken
Senior procesmanager