Verkeer en mobiliteit

Cleverland benadert mobiliteit vanuit het motto: de mens centraal; niet het voertuig. Wij zien mobiliteit als een middel om van A naar B te komen en niet als doel op zich. Daarom bekijken wij vraagstukken vanuit een integraal perspectief. Dat betekent dat we (waar nodig) collega’s van andere disciplines vragen om hun visie. Bijvoorbeeld onze omgevingsmanagers of adviseurs Duurzaamheid en Klimaatadaptatie. Of, in meer uitvoerende zin, de collega’s van ons ingenieursbureau.

Door bewust buiten ons eigen kader te kijken, krijgen we uw vraag nóg scherper. En dat leidt soms tot verrassende oplossingen. Het einddoel blijft gelijk: een toekomstbestendige, prettige leefomgeving, waarbij elke verkeersdeelnemer een bewuste plek heeft. 

Cleverland ontzorgt en adviseert gemeentes en provincies. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

  • Het opstellen van mobiliteitsvisies en verkeers- en vervoersplannen, waarbij we bijvoorbeeld te maken krijgen met een grote druk op de beperkte openbare ruimte van een stad
  • Het analyseren van verkeersknelpunten en het ontwerpen van oplossingen die de verkeersveiligheid bevorderen
  • Het uitvoeren van tracéstudies, waarbij wij alle werkzaamheden (van schetsontwerp tot besteksontwerp, kostenramingen en bestekken) op ons nemen
  • Het opstellen van mobiliteitsbeleid, waarbij er bijvoorbeeld meer ruimte komt voor voetganger en fietser en minder ruimte voor de auto

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging op het gebied van verkeer en mobiliteit? Onze adviseurs verkeer en mobiliteit denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Mark van Baaren.

Okke Feekes
Okke Feekes
Senior adviseur verkeer & mobiliteit