Klimaat en duurzaamheid

Een andere manier van (samen)werken: dat is waar het in onze ogen rondom de thema’s klimaat en duurzaamheid onder andere om gaat. En dat is meteen onze expertise: het zoeken naar ruimte waar die ogenschijnlijk niet is, het omgaan met concessies en bestuurlijke risico’s en het tijdig betrekken van burgers en belanghebbenden. 

Ons doel is om duurzaam denken en doen vanzelfsprekend te maken, waardoor we samen werken aan een duurzamere en klimaatbestendige omgeving. Onze adviseurs klimaat en duurzaamheid onderscheiden zich door echt te luisteren naar de verschillende partijen en zetten duurzaamheid mede daardoor op de juiste manier op de kaart.

Cleverland ontzorgt en adviseert waterschappen, gemeentes en provincies. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit: 

  • Het geven van een boost aan uw duurzaamheidsprogramma of -agenda, op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. Hierbij kun je denken aan beknopte duurzaamheidsmemo’s tot kansensessies of de integratie van duurzaamheid in jouw (lopende) projecten;
  • Het inzichtelijk maken van de vergroeningspotentie van steden en het werkbaar maken van klimaatadaptieve maatregelenkaarten;
  • Samen met onze omgevingsmanagers nemen we bewoners mee in gezamenlijke opgaves en belangen, bijvoorbeeld vergroening van tuinen, afkoppelen en ‘verder lopen’ naar een parkeerplaats voor het behoud van groen;
  • Adviseren en praktisch uitvoeren van uitdagingen op het gebied van circulariteit, (een zo klein mogelijke) milieu impact en duurzaam realiseren van projecten;
  • Inzet als gebiedsmanager of procesmanager in een gebiedsgerichte aanpak.

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging op het gebied van klimaat en/of duurzaamheid? Onze adviseurs klimaat en duurzaamheid denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Amber van den Tillaart.

Amber van den Tillaart
Amber van den Tillaart
Adviseur klimaatadaptatie & procesmanager