Omgevingsmanagement

Vroegtijdig de omgeving betrekken bij ontwikkeling van plannen: daar kom je een stuk verder mee. Dat vinden wij bij Cleverland belangrijk. Wij maken geen beleid en plannen voor, maar met in- en externe stakeholders. Hierdoor zorgen onze adviseurs voor draagvlak en een duurzame relatie, wat ten goede komt aan het vertrouwen en een kwalitatief goed en herkenbaar resultaat.

Onze adviseurs brengen de omgeving in beweging. We luisteren en creëren enthousiasme en betrokkenheid bij de planontwikkeling. Onze omgevingsmanagers zijn vindingrijk en veerkrachtig. En dat is nodig in de huidige, horizontaal georganiseerde  samenleving waarin (social) media een steeds grotere invloed hebben en belanghebbenden mondig, inhoudelijk onderlegd en goed georganiseerd zijn.

Cleverland ontzorgt en adviseert waterschappen, provincies, gemeentes, projectontwikkelaars en aannemers. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit: 

  • Het adviseren en ontzorgen op zowel strategisch als tactisch niveau van omgevingsmanagement, waarbij wij een kwaliteitsimpuls geven aan beleid en project
  • Het creëren van enthousiasme bij belanghebbenden door een gestructureerd en gefaseerd proces, waarbij we inzetten op een tijdige, brede en transparante participatie met de omgeving
  • Binnen de IPM-structuur vervullen we eveneens de rol van omgevingsmanager en/of omgevingsadviseur voor complexe integrale opgaves in de openbare ruimte
  • Vanuit de rol als omgevingsmanager en/of omgevingsadviseur verzorgen wij het stakeholdersproces, bestuurlijke besluitvormingsproces en het vergunningenproces inclusief benodigde onderzoeken

Meer informatie

Hebt u binnen uw organisatie te maken met een uitdaging op het gebied van omgevingsmanagement? Onze adviseurs omgevingsmanagement denken graag mee. Neem vooral contact op met onze collega Jan-Hendrik Bouman.

Jan-Hendrik Bouman
Jan-Hendrik Bouman
Senior omgevingsmanager