Beyond thinking

Participatie- en omgevingsadvies

Onze omgeving verandert voortdurend. Nieuwe plannen, nieuwe ontwikkelingen: we werken samen aan een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving. Door vroegtijdig de omgeving te betrekken bij de planontwikkeling, kom je een stuk verder.

Participatie- en omgevingsadvies

Participatie is niet langer een toverwoord: het is een must. Niet langer beleid maken voor, maar beleid maken met. Door ruimte te geven aan zowel interne als aan externe stakeholders, wordt draagvlak gecreëerd en een duurzame relatie opgebouwd. Hierdoor groeit vertrouwen en worden resultaten herkenbaar en kwalitatief beter.

De adviseurs van Cleverland brengen de omgeving in beweging. We luisteren en creëren enthousiasme en betrokkenheid bij de planontwikkeling. Onze omgevingsmanagers zijn vindingrijk en veerkrachtig. En dat is nodig in de huidige, horizontaal georganiseerde  samenleving waarin (social) media een steeds grotere invloed hebben en belanghebbenden mondig, inhoudelijk onderlegd en goed georganiseerd zijn.

Wij denken dus voortdurend mee. We adviseren en ontzorgen zowel strategisch als tactisch en geven een kwaliteitsimpuls aan het project. Wij doen dit voor en samen met gemeenten en waterschappen (omgevingsmanagers, projectleiders en projectdirecteuren). Opgaves en projecten worden, vaak nog voordat ze zijn gestart, in kaart gebracht. Niet alleen belichten we de integraliteit van de opgave: we creëren enthousiasme bij belanghebbenden. Hoe? Met een gestructureerd proces in fases dat inzet op een tijdige, brede en transparante participatie met de omgeving. Hiervoor gebruiken wij verschillende methoden en technieken:
 
  • Extended Scan van de omgeving
  • Gedragen participatietraject
  • Advisering
Out of the
box > into
reality
Contact
  • Koningsweg 2
  • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
  • Produktieweg 1
  • 6045 JC Roermond
  • Kamerlingh Onnesweg 10B
  • 2991 XL Barendrecht