Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Gemeente Rucphen (GVVP)

Voor de gemeente Rucphen heeft Cleverland het GVVP opgesteld. Met als doel: het voeren van een verkeersveilig en toekomstbestendig beleid. Dit hebben we uitgevoerd met een team van verkeerskundigen en omgevingsmanagers.

Vanaf de start hebben we inwoners en belangenorganisaties betrokken om met elkaar tot een goed gedragen plan te komen. Zo hebben we via GIS een intuïtieve (en goed ingevulde) enquête uitgezet onder de inwoners van de gemeente Rucphen. Ook hebben wij de omgevingsdialoog met belangenvertegenwoordigers gevoerd tijdens GVVP-tafels. Op deze manier verkregen wij inzicht in wat er leeft in de omgeving. 

Het resultaat: een geslaagd plan, waarmee de basis is gelegd voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan Gemeente Rucphen (GVVP) | Cleverland