Omgevingsmanagement uitstoot problematiek asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch

In maart 2021 publiceerde Trouw een artikel over de te hoge (schadelijke) uitstoot van asfaltcentrales in Nederland. Dit leidde tot onrust in de omgeving en veel media en politieke aandacht.

In april 2021 is Cleverland benaderd om het omgevingsmanagement te verzorgen voor de afdeling Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat betekende adviseren en meedenken met het projectteam en uitdagingen de op bewonersbijeenkomsten. We legden complexe technische en juridische zaken eenvoudig uit en werkten mee aan het herstel van vertrouwen in de handhavingsaanpak van de gemeente.

Met blijvend te communiceren van de stappen in het gemeentelijke handhavingsproces, als de oplossingen van de asfaltcentrale, is het vertrouwen vanuit de omgeving voor de gemeente weer toegenomen. Inmiddels is de uitstoot onder de gestelde norm en wordt er nu gekeken naar verdere milieuvriendelijke oplossingen voor in de toekomst.

Omgevingsmanagement uitstoot problematiek asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch