Omgevingsmanagement Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt

In maart 2021 publiceerde Trouw een artikel over de uitstoot van asfaltcentrales in Nederland. Dit leidde ook in Nijmegen tot veel onrust in de omgeving. Cleverland heeft het omgevingsmanagement rond het dossier Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt verzorgd.

Omgevingsmanagement Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt | Cleverland

 

Nijmegen kent het grootste binnenstedelijk industrieterrein van Nederland (TPN West) en naast de asfaltcentrale zijn er in dit gebied meer bedrijven met een (te) hoge uitstoot van schadelijke stoffen. In oktober 2021 is Cleverland benaderd om het omgevingsmanagement rond het dossier Luchtkwaliteit Nijmegen-West en Weurt te verzorgen.

Als onderdeel van een projectgroep is vanaf oktober 2021 gewerkt aan het herstel van vertrouwen in de omgeving en een betere afstemming tussen gemeente en bewoners en bedrijven. Voor dit dossier hebben wij het omgevingsmanagement opgezet en ingevuld. We hebben meerdere contactmomenten met wijkvertegenwoordigers en de brede omgeving verzorgd. Ook hebben we vanuit de (technische) inhoud geadviseerd, zodat de inbreng vanuit de omgeving op verschillende beleidsvelden meegenomen kon worden.

Daarnaast is er met het oog op de verbeterende verstandhouding, verbinding gezocht met het Schone Lucht Akkoord door het binnenhalen van een SpUK subsidie. Ook is er een bijdrage geleverd in een geuronderzoeken voor een toekomstig gemeentelijk geurbeleid.