Omgevingsmanagement 3.0 in de Brabantse Peel

Omgevingsmanagement brengt mensen en partijen bij elkaar. Het verbindt eisen en wensen van stakeholders aan processen en systemen in de organisatie. Binnen Cleverland doen we dat vanouds met projectgebonden Omgevingsmanagement 1.0. Inmiddels zijn we ook bedreven in strategisch en project overstijgend Omgevingsmanagement 2.0. Deze vorm van omgevingsmanagement leidt tot meer flexibiliteit in planvorming en realisatie. Daarnaast richten we ons op doorlopend en gebiedsgericht Omgevingsmanagement 3.0.

Omgevingsmanagement: een kijkje bij de Brabantse Peel

Onze collega’s Wendalin Kolkman en Jasper van Herwaarden pasten Omgevingsmanagement 3.0 toe binnen een regionale netwerksamenwerking die zich richt op waterbeheer en klimaatadaptatie in de Brabantse Peel. Het regionaal beperken van wateroverlast, hittestress en droogte door als gemeenten, waterschap en drinkwaterbedrijf samen te werken, klinkt logisch. De uitvoering daarvan is echter knap ingewikkeld. Het gaat niet alleen om samenwerking tussen organisaties maar ook binnen die organisaties.

Wendalin zorgde in haar rol als procesmanager voor het relatiebeheer binnen de netwerksamenwerking en ondersteunde de partnerorganisaties bij het maken van een gezamenlijke beweging naar klimaatadaptatie. Ze voerde gesprekken, zat overleggen voor, organiseerde werksessies, deelde haar kennis over klimaatadaptatie en beleid, schreef stukken, liet onderzoek doen, analyseerde, structureerde, regisseerde, netwerkte en onderhandelde. Een grote verantwoordelijkheid die resulteerde in o.a. de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Brabantse Peel 2021-2027 en de Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig waterbeheer en Klimaatadaptatie Brabantse Peel 2023-2030. Onze collega Jasper van Herwaarden was binnen de netwerksamenwerking verantwoordelijk voor de procesbeheersing rondom subsidieaanvragen voor projecten in de uitvoeringsagenda.

Jasper en Wendalin vulden elkaar aan vanuit de filosofie van de Rotterdamse ‘Nextcity’ gedachte. Dit is een toekomstgerichte werkmethode, waarbij complexe vraagstukken worden benaderd vanuit een gele en een blauwe lijn. Blauw zorgt voor zekerheid en stabiliteit, terwijl geel bijdraagt aan een toekomstbestendige organisatie. De blauwe lijn werd vertegenwoordigd door Jasper. Hij bewaakte de efficiëntie en doelgerichtheid van het proces om tot concrete klimaatadaptieve projecten en maatregelen in de Brabantse Peel te komen. Wendalin vertegenwoordigde de gele lijn en zocht voor de netwerksamenwerking naar oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven voor klimaatadaptatie als maatschappelijk vraagstuk.

Logo's Brabantse Peel