Herinrichting klimaatadaptieve buitenruimte met hemelwaterinfiltratie voor gemeente Tilburg

Voor de gemeente Tilburg mogen wij voor het project ‘Stuivesantplein’ de ingenieursdiensten verzorgen.

Herinrichting klimaatadaptieve buitenruimte met hemelwaterinfiltratie voor gemeente Tilburg | Cleverland

Cleverland is verantwoordelijk voor het ontwerp waarin ook de mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen te nemen onderzocht dient te worden. Het hemelwater wordt afgekoppeld. Dit regenwater wordt vervolgens geïnfiltreerd in het gebied. Wij stellen alle ontwerpen op, van schetsontwerp tot definitief ontwerp en bestek. Tot slot zijn wij verantwoordelijk voor een stuk burgerparticipatie.