Verkeersvisie Den Dungen

MijnGemeenteDichtbij heeft Cleverland gevraagd om overzicht te creëren van de, aan de verkeer gerelateerde, leefbaarheidsproblematiek in de dorpskern van Den Dungen en het bijbehorende buitengebied.

Daarbij wordt ingezet op een combinatie van inhoudelijke expertise en een participatieve aanpak. De expertise is niet alleen verkeerskundig van aard. Waar mogelijk nemen we ook andere beleidsdoelen van de gemeente mee, zoals klimaatadaptatie. Zo bepalen we oplossingsrichtingen voor de korte termijn en schetsen we tegelijkertijd een toekomstperspectief voor maatregelen van het nog op te stellen Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.

Het resultaat: een kwalitatieve en gedragen verkeersvisie voor Den Dungen, waarbij rekening is gehouden met de verandering van tijd waar we in zitten. Het is van groot belang om inwoners en overige stakeholders goed te betrekken in dit proces. Immers, we doen het voor hen. Met representatieve participatie zetten we ons in om zoveel mogelijk doelgroepen in de gelegenheid te stellen om hun eigen inbreng te geven.

Verkeersvisie Den Dungen