De herinrichting van “de Traverse Heeswijk-Dinther”

Voor het project Traverse fase 2 heeft Cleverland de bestektekeningen opgesteld. Lees hier meer over dit project.

De Traverse in Heeswijk-Dinther wordt heringericht. Omdat dit nog een oude provinciaalse weg is, is deze nog niet duurzaam veilig ingericht. Door de nieuwe inrichting krijgt het een meer ‘dorps’ karakter. Het project “Traverse Heeswijk-Dinther” betreft de straten Gouverneursweg, Hoofdstraat, St. Servatiusstraat, Raadhuisplein, Edmundus van Dintherstraat en Brouwersstraat, inclusief aansluiting van de zijstraten.

De herinrichting van “de Traverse Heeswijk-Dinther” | Cleverland

Dorps karakter

Deze voormalige Provinciale weg wordt in de toekomst een echte dorpsstraat met markante plekken. Hiervoor is een nieuw ontwerp gemaakt door de gemeente in samenwerking met dorpsraad Actief Burgerschap, bewoners, politiek en vakspecialisten. Het definitieve inrichtingsontwerp is tot stand gekomen vóór en dóór inwoners van Heeswijk-Dinther.

Gezien de grootte en lengte van de Traverse en de daarbij behorende kosten heeft de gemeente ervoor gekozen om het totale project op te knippen in 4 fases.
De gemeente heeft Cleverland gevraagd om op basis van het aangeleverde definitieve inrichtingsontwerp de bestektekeningen en het bestek uit te werken voor fase 2. Dit betreft een lengte van ca. 600 meter waarbij de weg wordt heringericht en er een gescheiden stelsel wordt aangebracht. Om er zo een echt dorps karakter aan te geven!