Autoluw centrum voor de gemeente Kerkrade

Gemeente Kerkrade wilde een autoluw centrum, wij hebben voor dit project de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd.

Autoluw centrum voor de gemeente Kerkrade

De gemeente Kerkrade wilde haar centrum autoluw maken met een dynamisch bollardsysteem. Dit systeem moest de huidige, niet functionerende, bebording vervangen. Bewoners en bezoekers keken daar niet naar om, waardoor het centrum van Kerkrade maar niet autoluw werd. 

We zijn gevraagd om voor dit project de voorbereidingswerkzaamheden uit te voeren. Om tot een systeem te komen dat zowel past binnen de visie van de gemeente als dat het aansluit bij de wensen en verwachtingen van bewoners, ondernemers en bezoekers haalden we eerst bij deze partijen hun wensen op. Deze eisen vertaalden we naar een programma van eisen en een ontheffingenbeleid, waarna we deze aanbesteedden op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. Onze werkzaamheden bestonden uit het leveren van juridisch advies. We bereidden we de aanbesteding voor en werkten we deze uit. Hierbij hoorde ook mondelinge inlichtingenronde en deelname aan het beoordelingsteam.

Wij verzorg(d)en de volgende werkzaamheden:

  • Inventarisatie klanteisen en -wensen;
  • Opstellen programma van eisen (PVE);
  • Opstellen ontheffingenbeleid;
  • Organiseren en begeleiden van communicatie met de omgeving, waaronder verschillende bewonersavonden;
  • Opstellen kostenraming op basis van het PVE;
  • Vormgeven inkoopstrategie en uitwerken en begeleiden daarvan, inclusief aanbestedingsleidraad, mondelinge inlichtingen en beoordeling op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding;
  • Advies op het gebied van verkeersafwikkeling, stadstoegang, inrichting openbare ruimte, wet- en regelgeving.