Beyond thinking

Integraal Project Management

Vanuit betrokkenheid een opgave niet alleen uitvoeren, maar ‘adopteren’. Verder kijken dan naar wat op korte termijn de beste keuze is. Integraal denken en doen. Dát is hoe wij IPM zien en benaderen.
 

Integraal Project Management

Integraal Project Management is niet alleen een taak: het is een verantwoordelijkheid én het is een uitdaging. En zo pakken we het ook graag op. Want daarin zit ook de ‘lol’ van ons werk.

De opgave, de kader en de randvoorwaarden zijn uiteraard altijd leidend. Maar we kijken ook verder. Denken na over verschillende scenario’s. In dat kader stellen we ook kritische vragen. Niet uit betweterigheid, maar omdat we samen het best mogelijke project neer willen zetten. Betrouwbare en goed doordachte integrale adviezen zijn áltijd de basis van ons werk. We gebruiken hiervoor gangbare methoden voor projectmanagement. Onze ruime ervaring geeft vervolgens nét dat beetje extra.

Daarnaast, of misschien zelfs daarboven: de menselijke factor. Enthousiasme, betrokkenheid, inlevingsvermogen, kwaliteit en flexibiliteit. Volgens ons dé succesfactoren van succesvol Integraal Project Management.

Cleverland biedt een breed portfolio aan producten en diensten in het kader van IPM. In overleg stellen we het ‘ideale’ maatpakket voor u samen.
 
  •  

Projectvoorbereiding

 • Ontwerpen in de buitenruimte (SO t/m bestektekeningen)
 • Opstellen RAW- bestekken, UAV-GC contracten en technische werkomschrijvingen
 • Opstellen kostenramingen (ook middels SSK-systematiek)
 • Maken van (3D) visualisaties
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten, zoals selectieleidraad, gunningsleidraad, bouwteamovereenkomsten
 • Opstellen EMVI adviezen en -criteria.
 • Directievoering en toezicht (via ons zusterbedrijf Fijzel)
   

Beheersing van projecten

 • Leveren compleet IPM-team en/of specifieke rollen
 • Kennis van de gangbare methoden op het gebied van projectmanagement (o.a. PMC, IPMA, IPM, Prince2, Agile)
 • Procesmanagement
 • Systeemgerichte contractbeheersing
 • Lead auditing
 • In-company trainingen
  ​​​​

Verkeerskundige advisering

 • Advies in ontwerpfase
  • Analyse en advisering straat- en kruispunt inrichting.
  • Analyse Verkeersveiligheid
  • Analyse verkeersgedrag
  • Organiseren en analyseren parkeerstudies
  • Opstellen van bebordings- en markeringsplannen
 • Advies in uitvoering
  • Advies en uitwerking operationeel en dynamisch verkeersmanagement
  • Advies en uitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen
  • Advies wegbeheerders operationele verkeersvraagstukken
  • Opstellen van verkeersbesluiten
    

Assetmanagement

 • Organiseren en begeleiden implementatietrajecten
 • Geven van organisatieadvies
 • Organiseren en begeleiden integrale programmakamer
 • Begeleiden en opstellen van plannen;
  • Strategisch Assetmanagement Plan
  • Nota kapitaalgoederen
  • Beheerplannen
  • Meerjarige instandhoudingsplannen
 • In-company trainingen op het gebied van assetmanagement (NEN2767)

Klimaatadaptatie

 • Begeleiden regionale en lokale adaptatie strategie
 • Begeleiden en opstellen van plannen;
  • Klimaatbeleidsplan
  • Hitteplan
  • Maatregelenpakket klimaatadaptatie
 • Organiseren en begeleiden Risicodialoog
 • Analyse kwetsbaarheden op basis van GIS data
 • Projectspecifieke klimaatadaptatiescan
 • In-company trainingen

Participatie- en omgevingsadvies

 • Quick Scan van de omgeving
 • Extended Scan van de omgeving
 • Verzorgen gedragen participatietraject
  ​​​​​​​

Mobiliteit

 • Begeleiden en opstellen van plannen;
  • Verkeer en Vervoersplannen voor gemeenten
  • Verkeerscirculatie- of categoriseringsplan voor gemeentes
  • Fietsbeleidsplan
  • Verkeersveiligheidsplan voor gemeente
  • Parkeerbeleid
 • Uitvoeren van planstudies
 • Uitvoeren van tracéhaalbaarheidsstudies
  ​​​​​​​

Inkoop

 • Reviewen van het inkoopbeleid
 • Ontwikkelen en implementeren van tools, templates, formats en modellen t.b.v. uw inkoopbeleid
 • Opstellen of reviewen van;
  • inkoopstrategieën
  • aanbestedingsdocumenten
  • gunningsdocumenten
 • Organiseren en begeleiden EMVI trajecten
 • Ondersteunende inkooptrainingen verzorgen
 • In-company trainingen
  ​​​​​​​

Juridische ondersteuning

 • Ons zusterbedrijf HelderZwart maakt het juridische praktisch. Kenmerkend is niet voor niets: to the point, praktisch en geen nonsens.
 • Helderzwart is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht, contractenrecht en omgevingsrecht.
Out of the
box > into
reality
Contact
 • Koningsweg 2
 • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
 • Produktieweg 1
 • 6045 JC Roermond
 • Kamerlingh Onnesweg 10B
 • 2991 XL Barendrecht