IPM team bij Waterschap Brabantse Delta

Voor het Waterschap Brabantse Delta hebben wij verschillende IPM-rollen vervuld.

IPM team bij Waterschap Brabantse Delta | Cleverland

Het Waterschap Brabantse Delta werkt met Integraal Projectmanagement (IPM). IPM onderscheidt vijf rollen: projectmanagement, manager projectbeheersing, omgevingsmanager, technisch manager en contractmanager.

De raamovereenkomst voorziet op het leveren van IPM rollen voor het Waterschap Brabantse Delta te Breda. Gedurende bovenstaande periode hebben wij diverse rollen mogen invullen bij het Waterschap Brabantse Delta. Tot nu toe zijn de geleverde diensten geweest voor de Afdelingen Bouwen en Ontwerp en Realisatie (O&R).

De door ons reeds geleverde IPM-rollen zijn:

  • Technisch manager; is verantwoordelijk voor de technische en inhoudelijke inbreng in het project.
  • Manager Project Beheersing; is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van (mogelijke) integrale risico’s.
  • Contractmanager; is verantwoordelijk voor de contacten en contracten van de verschillende marktpartijen.
  • Omgevingsmanager; is verantwoordelijk voor het contact met de omgeving binnen het project.

De medewerker van Cleverland heeft kennis van zaken is doelgericht en past prima in het projectteam!

Waterschap Brabantse Delta
Opdrachtgever