Beheerambitie voor gemeente HLT-Samen

Huub Wirken begeleidt het proces om te komen tot een beheerambitie voor het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Teylingen. Het doel van deze beheerambitie is om op hoofdlijnen vast te leggen hoe de gemeente Teylingen de openbare ruimte duurzaam in stand gaat houden en hoe ze tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de ambities van de gemeente Teylingen.

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte heeft zowel een economisch belang (waarde behoud) als een maatschappelijk belang (veiligheid en gebruiksgenot). Deze belangen passen niet altijd 1 op 1 op elkaar. 

Om richting te geven aan deze belangenafweging, de ontwikkelingen in de openbare ruimte en de ambities van de gemeente Teylingen maken we deze beheerambitie. De gemeente Teylingen heeft middels een koersnotitie omgevingsvisie al een richting vastgelegd wat haar eigen ambities zijn. Voor de beheerambitie hebben we dan ook gekozen om de koersnotitie omgevingsvisie te gebruiken als richtinggevend document.

 

 

 

 

 

 

Noot: Deze opdracht loopt via en in samenwerking met Innofra BV, strategisch samenwerkingspartner van Cleverland

HLT afbeelding