Standaard proces integrale implementatie boomwortelopdruk-protocol

In de gemeente Breda is veel sprake van boomwortelopdruk, waarbij regelmatig schade ontstaat aan verharding. Cleverland heeft voor de gemeente Breda een proces opgezet omtrent doorontwikkeling van het boomwortelopdruk-protocol.

Standaard proces integrale implementatie boomwortelopdruk-protocol

In de gemeente Breda is veel sprake van boomwortelopdruk, waarbij regelmatig schade ontstaat aan verharding. Om de boomwortelopdruk aan te pakken is een protocol beschikbaar. Met dit protocol wordt gekeken naar de meest geschikte maatregel per situatie om een juiste beslissing te nemen om opdruk van verharding tijdelijk dan wel structureel op te lossen. Dit protocol werkt goed, alleen wordt het nog niet integraal door alle betrokken afdelingen toegepast. Om die reden is de behoefte ontstaan voor een proces omtrent doorontwikkeling van het boomwortelopdruk-protocol.

Cleverland heeft voor de gemeente Breda deze opdracht aangenomen en met plezier gewerkt aan het opzetten van een proces. Om hier invulling aan te geven zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van verschillende afdelingen. Zo is in kaart gebracht wat de huidige situatie is en waar men tegenaan loopt. Hieruit is veel bruikbare informatie boven tafel gekomen en dat is samengevat tot een aantal speerpunten. Deze speerpunten zijn besproken met betrokken medewerkers en verder uitgewerkt tot een stroomschema (zie hieronder) met het te volgen proces, in het kader van de doorontwikkeling van het boomwortelopdruk-protocol. Daarbij hebben we zowel algemene aanbevelingen gegeven, als aanbevelingen voor de wijze van implementatie van het proces. In een half jaar tijd hebben we een mooi proces opgezet!

Standaard proces integrale implementatie boomwortelopdruk-protocol | Cleverland