Projectbeheersing voor gebiedsontwikkeling Zuidoost Amsterdam

Op dit moment worden de kavels in ArenAPoort en Amstel III één voor één getransformeerd tot wooncomplexen, scholen, winkels en parken. Met als doel: het gezamenlijk creëren van een duurzame leefomgeving.

Projectbeheersing voor gebiedsontwikkeling Zuidoost Amsterdam

 

Sinds medio 2021 wordt Ralph van Asten als manager projectbeheersing ingezet voor ingenieursbureau Amsterdam. Hij richt zich op gebied Zuidoost, dat volop in ontwikkeling is. Op dit moment worden de kavels in ArenAPoort en Amstel III één voor één getransformeerd tot wooncomplexen, scholen, winkels en parken. Met als doel: het gezamenlijk creëren van een duurzame leefomgeving.

Ralph werkt binnen het IPM-model op programmaniveau, maar is ook nauw betrokken bij individuele projecten (zoals het bouwrijp maken van kavels, verleggen van kabels en leidingen of het aanpassen van wegen). Via de projectbeheersing maakt Ralph de verbinding, zowel binnen het team als tussen de diverse stakeholders en contractanten. Met de focus op het integrale beheersproces, is Ralph verantwoordelijk voor een goede afstemming, het doorvragen, projectvoorstellen en het vastleggen van de besluiten. Met resultaat: een betere projectverantwoording en sturingsinformatie waar de opdrachtgever ook écht mee verder kan.