Beyond thinking

Ingenieursdiensten

Ingenieurs van Cleverland willen iedere dag de wereld een stukje mooier, duurzamer, veiliger en groener maken. Wij zijn trots op ons werk en dragen dat ook uit. Daarom gaan wij iedere dag met een glimlach naar huis.

Ingenieursdiensten

Door onszelf onderstaande vragen te stellen bereiden we de projecten integraal in uw openbare ruimte succesvol voor:
 
 • Wat voegt onze oplossing maatschappelijk toe?
 • Wat hebben de gebruikers en omwonenden aan onze oplossing?
 • Wordt het veiliger door onze oplossing?
 • Wat zijn de mogelijkheden om het duurzaamheidsbeleid en klimaatadaptie door te vertalen naar het project specifieke ontwerp?

Omdat het uw openbare ruimte is, willen we die projecten ook echt samen met u uitvoeren. Op basis van commitment, wederzijds vertrouwen en passie voor uw leefomgeving. Dát vinden wij leuk werk en daarin vinden wij onze trots
.
Overigens zien we voorbereiden als één ding. De uitvoering vinden we net zo mooi. Het wordt immers ook een beetje óns project. Daarom vinden we het ook interessant om de directievoering of toezicht over te nemen. Zo kunnen we u compleet ontzorgen! 
 

Waar maakt u onze ingenieurs blij mee:

 • Opstellen van schetsontwerpen (SO), voorontwerpen (VO, definitieve ontwerpen (DO) en bestektekeningen (BO) voor o.a. herinrichtingen, reconstructies en bouw- en woonrijp maak projecten;  
  • Wij hebben alle kennis in huis van bovengronds, tot ondergronds, van cultuurtechniek tot afwatering;
 • Technische tekeningen vertalen naar lees- en herkenbare (3D) visualisaties;
 • Opstellen van een goed inhoudelijk RAW- bestek;
 • Het afprijzen van het project, van SO t/m besteksfase (SSK en directiebegrotingen);
 • Opstellen van een geïntegreerd contract op basis van de UAV-gc (D&C en E&C) middels de Systems Engineeringsmethode;
 • Opstellen van contractdocumenten zoals bouwteamovereenkomsten en hybride contracten;
 • Opstellen van een klanteisspecificatie (KES) waarbij aantoonbaar en herleidbaar de eisen geverifieerd kunnen worden t/m oplevering;
 • Organiseren en begeleiden van risicosessies en het vastleggen/monitoren van het risicodossier;
 • Samenwerken met u in een bouwteam (zie voorbeeldproject Herinrichting Sluis 0 e.o. en Vervanging Brug Meijelseweg);
 • U allround advies geven bij diverse infrastructurele uitdagingen (grijs, groen, blauw en B&O);
 • Samen met u de omgeving betrekken (en betrokken houden) bij het project door middel van het verzorgen van burgerparticipatietrajecten;
 • Adviseren, begeleiden en opstellen van de juiste contract- en aanbestedingsvorm met de daarbij behorende BPKV-criteria;
 • Beoordelen plannen van aanpak van de aannemers, organiseren consensusoverleg en het opstellen van een objectief beargumenteerd gunningsresultaat;
 • Directievoering en toezicht houden op uw project (zie ook onze diensten bij Contractmanagement).

Of het nu gaat om RAW-bestek, UAV-gc contract, hybride contract of werken in een bouwteam en alle werkzaamheden die daarbij horen: wij hebben de kennis en ervaring in huis en gaan graag met uw project de uitdaging aan. Ieder project(team) is immers uniek, vergt een andere aanpak en dus een passend contract.
 
Out of the
box > into
reality
Contact
 • Koningsweg 2
 • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
 • Produktieweg 1
 • 6045 JC Roermond
 • Kamerlingh Onnesweg 10B
 • 2991 XL Barendrecht