Herinrichting De Jonghkade en van der Lelykade

Voor de gemeente Maassluis hebben wij het ontwerp en contractwerkzaamheden uitgevoerd voor de burgemeester De Jonghkade en Burgemeester van der Lelykade.

Herinrichting De Jonghkade en van der Lelykade | Cleverland

De gemeente Maassluis wilde op de Burgemeester De Jonghkade en de Burgemeester van der Lelykade de oude elementen van kraanopstellingen terug laten komen. Daarvoor zochten zij een partij die dit ontwerp kon maken en die de contractwerkzaamheden kon uitvoeren.

Om de bewoners mee te nemen in hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien, lieten we tijdens een bewonersavond onder andere 3D-visualisaties van het voorontwerp zien. De input die tijdens de avond is verzameld, hebben we verwerkt in het definitief ontwerp. Dit vertaalden we naar bestekstekeningen en een bestek. We stelden de aanbestedingsleidraad op basis van de laagste prijs op en ondersteunden de gemeente bij het beantwoorden van vragen op de nota van inlichtingen en het opstellen van een gunningsadvies.

Wij verzorg(d)en de volgende werkzaamheden:

  • Complete terrein inventarisatie;
  • Opstellen integraal voorontwerp op basis van een schetsontwerp;
  • Voorbereiden van bewonersavonden (inclusief opstellen 3D-visualisaties);
  • Opstellen kostenraming op basis van VO;
  • Opstellen definitief ontwerp en bestektekeningen;
  • Opstellen bestek inclusief bijlagen;
  • Opstellen bestek raming;
  • Verzorgen van de aanbesteding (Meervoudig Onderhands);
  • Advies op het gebied van verharding, riolering, inrichting openbare ruimte, groenvoorzieningen en aanbestedingszaken.