Verduurzaming van de wijk Fokkesteeg in Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft als doelstelling om met het programma Betere Buurten de wijk Fokkesteeg, opgedeeld in Schansen Noord en Zuid, duurzaam te vernieuwen zodat bewoners ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen wonen.

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen investeert Nieuwegein via het Betere Buurten programma in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Denk hierbij aan een groenere inrichting van pleintjes en woonbuurten en extra mogelijkheden voor waterberging. Met het oog op klimaatadaptatie en het belang van een groene en gezonde buurt is het daarnaast van belang het bomenbestand in de buurten te controleren en te zorgen voor een duurzaam bomenbestand.

Cleverland heeft namens de gemeente Nieuwegein de opdracht gekregen om, op basis van het aangeleverde definitieve inrichtingsontwerp van Schansen Noord en Zuid, de definitieve ontwerpen op te stellen en deze uiteindelijk uit te werken naar bestektekeningen en een bestek. Daarnaast heeft Cleverland voor de gemeente ook de volledige Europese aanbesteding verzorgd voor beide wijken.