Hoe wij als Cleverland hulp bieden bij de informatiehuishouding van Rijkswaterstaat

Cleverland is gevraagd om, in de rol van Adviseur informatiehuishouding, mee te denken over hoe Rijkswaterstaat de structuur en processen van haar areaalgegevens kan verbeteren.

Hoe wij als Cleverland hulp bieden bij de informatiehuishouding van Rijkswaterstaat

Binnen Rijkswaterstaat zijn meerdere beheersystemen beschikbaar voor het indelen,  registreren en uitwisselen van areaalgegevens. Rijkswaterstaat wil meer uniformiteit in de opslag van deze gegevens en de uitwisselbaarheid tussen de beheersystemen. Een uniforme wijze voor het indelen van deze systemen moet daaraan bijdragen. Cleverland is gevraagd om, in de rol van Adviseur informatiehuishouding, mee te denken hoe Rijkswaterstaat de structuur en processen van haar areaalgegevens kan verbeteren.

Decompositiekader

Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met Cleverland, een nieuw decompositiekader opgesteld waarin onder meer de concrete toepassing van de NEN2767 objecttypen bibliotheek is uitgewerkt. Daarbij is er aandacht voor het leggen van ruimtelijke en functionele relaties met verschillende Rijkswaterstaat netwerken. Momenteel bevindt het nieuwe decompositiekader zich in een implementatietraject. Ook hier spelen de adviseurs van Cleverland een belangrijke rol bij het uitvoeren van pilots en het evalueren, verbeteren en concretiseren van het nieuwe kader.

Een bijkomende uitdaging is de mate waarop de areaaldata breed gefragmenteerd opgeslagen is in verschillende systemen en systeembronnen. Hierdoor zijn er ook allerlei verschillende werkwijzen ontstaan. Cleverland heeft geprobeerd dit te doorbreken door veel in overleg te gaan met de gebruikers. Door continue de antwoorden op de ‘waarom-vraag’ te koppelen aan het hoger gelegen doel van informatiemanagement, zijn nieuwe inzichten naar boven gekomen. Uiteindelijk resulteert dit in een beter en bruikbaarder eindproduct waarbij iedereen zijn/haar informatie kwijt kan binnen een generiek kader.

Betere informatiehuishouding

Cleverland combineert in deze opdracht haar kennis over assetmanagement, asset techniek en assetinformatie. Doordat we weten hoe bijvoorbeeld de NEN2767 werkt en wat er concreet nodig is om de bestaande bronnen van areaaldata (GIS en het BMS) aan elkaar te relateren, kunnen we werkbare en realistische adviezen geven. We houden hierbij altijd het einddoel én de plek van het totale vraagstuk binnen het assetmanagement beleid van Rijkwaterstaat voor ogen. Door onze brede blik zijn wij in staat om het gezamenlijke doel te her valideren, risico’s in te schatten en processen in te richten ten behoeve van een betere informatiehuishouding. 

“Durf altijd te beginnen met de ‘waarom’-vraag. Ook al lijkt het antwoord nog zo logisch” Jorrit Schoen – Adviseur assetmanagement

Jorrit is één van onze zeer ervaren adviseurs op het gebied van Assetmanagement. Naast kennis van Assetmanagement (IAM certificate) en Informatiemanagement, heeft hij veel technische kennis in huis over uiteenlopende fysieke objecten in de ruimtelijke omgeving: bruggen, wegen, water en natuur. Daarbij heeft hij veel ervaring in het adviseren binnen- en tussen verschillende ‘lagen’ in verschillende organisaties.