Reconstructie Fransebaan, Alphen-Chaam

De Fransebaan in Alphen-Chaam is een drukke doorgaande weg waar ook veel fietsers van gebruik maken. De kwaliteit van het wegdek én het hardrijdende verkeer maakte het echter gevaarlijk voor deze weggebruikers. Cleverland werd gevraagd om het ontwerp en bestek te maken.

Reconstructie Fransebaan, Alphen-Chaam | Cleverland

De Fransebaan in Alphen-Chaam is een drukke doorgaande weg waar ook veel fietsers van gebruik maken. De kwaliteit van het wegdek én het hardrijdende verkeer maakte het echter gevaarlijk voor deze weggebruikers. Daarnaast was een gedeelte van de weg ook onderdeel van de fietspadenstructuur ‘Fietsallee’. Dit was op dit moment echter niet duidelijk gemarkeerd. Om ervoor te zorgen dat de Fransebaan weer een veilige en aantrekkelijke fietsroute wordt, besloot de gemeente Alphen-Chaam om het wegdek te reconstrueren en van vier naar vijf meter te verbreden, de maximumsnelheid te beperken tot 60 km/u, verkeersplateau’s te maken bij kruisingen en suggestiestroken te creëren. Ook moest, door het gebruik van een licht afwijkende coating, de betreffende delen van de Fransebaan een duidelijker onderdeel worden van de Fietsallee.

Cleverland werd gevraagd om het ontwerp en bestek te maken. Sjaak Lamée pakte dit op: ‘Wat weer fijn was aan de samenwerking met de gemeente Alphen-Chaam is dat we door hun duidelijke vragen snel tot een goede oplossing konden komen. Ze gaven vooraf heel duidelijk aan welk eindresultaat ze verwachtten, wat voor ons altijd heel prettig werken is. Voor mij persoonlijk was het ook heel erg tof om zelf de contacten met leveranciers te onderhouden, om zo tot de best mogelijke coating voor het wegdek te komen’.

Het resultaat? De Fransebaan is weer toekomstproof én een aantrekkelijke en veilige weg voor fietsers. Een project waar we trots op zijn!

Reconstructie Fransebaan, Alphen-Chaam | Cleverland