Assetmanagement implementeren bij Waterschap Drents Overijsselse Delta

Vanaf 2020 zijn we als Cleverland intensief betrokken bij het ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak om assetmanagement te implementeren bij Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De implementatie wordt vormgegeven op basis van de Assetmanagement Turbine van Cleverland en gerelateerd aan de internationale norm voor assetmanagement NEN-ISO-55000.

Assetmanagement turbine - cartoon versie

Mede door de inhoudelijke én procesmatige bijdrage van onze expert assetmanagement Douwe Schoonderwaldt is het Strategische Assetmanagement Plan (SAMP) tot stand gekomenen én op 8 februari 2021 bestuurlijk vastgesteld. Sinds de zomer van 2023 zijn ook alle tactische kaders afgerond en door het directieteam van WDODelta vastgesteld. WDODelta is inmiddels gestart met het actief implementeren van de werkwijzen uit het SAMP en de tactische kaders.

“Het wiel is nog niet helemaal rond, maar een belangrijke eerste stap is gezet. Daar mogen we trots op zijn.”

Bron quote: Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) van WDODelta

“Assetmanagement bij waterschappen is van alle tijden. Eerder hanteerde we daar allerhande andere termen voor, maar sinds 2017 is het de term waarmee we uitdrukken dat we onze spullenboel (assets) doelmatig en gericht op de toekomst in stand houden. De visie en ambities van het bestuur zijn in het Waterbeheerprogramma helder verwoord in 18 strategische doelen en die vormen voor ons het bestuurlijke kader.”

Bron quote: Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) van WDODelta

Assetmanagement turbine - technocratische versie