Beyond thinking

Mobiliteit

Iedere dag zien wij mogelijkheden om onze steden en dorpen leefbaarder te maken. Heel concreet, bijvoorbeeld door maatregelen voor te stellen op een kruispunt of een fietsoversteekplaats. Maar ook door overheden te helpen met het opstellen van beleid. We werken daar graag samen aan.

Mobiliteit

Cleverland benadert mobiliteit vanuit het motto: de mens centraal; niet het voertuig. Wij zijn van mening dat verkeer zelden op zichzelf staat. Mobiliteit is een middel om van A naar B te komen, en geen doel op zich. We bekijken vraagstukken daarom vanuit een breder en integraal perspectief.
Cleverland is een middelgrote, flexibele organisatie met korte lijntjes. We betrekken collega’s van andere vakdisciplines bij onze vraagstukken. Zo werken we bijvoorbeeld nauw samen met onze omgevingsmanagers, adviseurs duurzaamheid & klimaatadaptatie, maar ook met ons ingenieursbureau.
Door de opgave vanuit verschillende vakdisciplines te benaderen, krijgen wij uw vraag nóg scherper. En pakken we het probleem bij de wortel aan. Dit betekent dat wij ons soms buiten de grenzen van ons vakgebied begeven. En dat geeft dan verrassende oplossingen.
Dát is wat ons trots maakt: samenwerken aan een toekomstbestendige en prettige leefomgeving, waarin mobiliteit een logisch en vanzelfsprekend onderdeel van is, maar geen overlast veroorzaakt.
 

Strategisch:

 • Beleidsplannen Verkeer en Vervoer
 • Verkeerscirculatie- en wegencategoriseringsplannen
 • Fietsbeleidsplannen
 • Voetgangersbeleidsplannen
 • Parkeerbeleidsplannen
 • Laadpalenbeleid
   

Tactisch:

 • Thematische uitvoeringsplannen, volgend uit beleid
 • Verkeersveiligheidsplannen
 • Verkeerskundig advies ruimtelijke ontwikkelingen
 • Planstudies: uitwerking van tracé, in beeld brengen van consequenties en advisering van aanvullende maatregelen om de verbinding te kunnen realiseren
 • Tracéhaalbaarheidsstudies voor bijvoorbeeld fietsverbindingen
 • Interne ondersteuning bij verkeerskundige projecten in initiatief- en definitiefase
 • Verkeerskundig advies bij ontwerp van nieuwe en reconstructies van bestaande wegen
 • Advies in vraagstukken op kruispuntniveau (verkeerslichten, rotondes) met afwegingen op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming, verkeerscirculatie en capaciteit van wegen/kruispunten
 • Verkeersveiligheid: plaats van weggebruikers op de weg, schoolomgevingen of andere specifieke locaties
 • Verkeerspsychologie: verkeersgedrag analyseren en bepalen hoe deze te beïnvloeden en/of te sturen door bijvoorbeeld campagnes en acties. Zowel individueel als per doelgroep/modaliteit.
Out of the
box > into
reality
Contact
 • Koningsweg 2
 • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
 • Produktieweg 1
 • 6045 JC Roermond
 • Kamerlingh Onnesweg 10B
 • 2991 XL Barendrecht