Top-10 onveilige locaties gemeente Roosendaal

Voor de gemeente Roosendaal heeft Cleverland een onderzoek uitgevoerd naar de meest verkeersonveilige locaties binnen de gemeente.

Op basis van objectieve data (ongevallencijfers, verkeersstellingen en snelheidsmetingen) en subjectieve data (digitale enquête) hebben we dit uitgevoerd.

De data hebben we verwerkt in een leesbare kaart. Hieruit ontstond een top-10 van onveilige situaties. Op basis van deze top -10 hebben we maatregelen aangedragen hoe de verkeersveiligheid op deze locaties verbeterd kan worden. Deze maatregelen hebben we uitgewerkt in en schetsontwerp en is voorzien van een globale kostenraming.

Top-10 onveilige locaties gemeente Roosendaal