Beyond thinking

Gebiedsontwikkeling

Samen bouwen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen in Nederland. Wij helpen u en uw gebiedspartners naar een betere, toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.

Gebiedsontwikkeling

In tien jaar tijd 100.000 nieuwe woningen, vóór 2050 klimaatneutraal, in 2030 stikstofdeken opgelost. Verder moet ‘Nederland’ ook aan de bak met bijvoorbeeld water, energie, mobiliteit en gezondheid. Sectorale beleidsdoelen, lijkt het wel. Maar alles hangt met alles samen. En dat ‘voelt’ de maatschappij als geen ander. De huidige maatschappelijke onrust is deels hieraan te herleiden. Er is behoefte aan een meer integrale aanpak van gebiedsontwikkeling in Nederland.

Daarbij komt dat gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied wezenlijk anders is dan in het stedelijke gebied. De essentie is gelijk, maar maatwerk is onontbeerlijk. In gebiedsontwikkeling wil je tot duurzame, toekomstbestendige oplossingen komen waar beleidsdoelen worden gerealiseerd én aan de ‘eigen’ gebiedsurgenties wordt gewerkt. Bijvoorbeeld: de lokale woningbouwopgave én jongeren die in hun dorp geen woonruimte kunnen vinden. Breng je die twee opgaven samen, dan komen er instapwoningen in plaats van luxe appartementen. Het lijkt voor de hand te liggen, maar dat is lang niet altijd het geval.

Ondanks dat beleidsdoelen en wettelijke eisen helder zijn, lukt het niet altijd om voor grote maatschappelijke uitdagingen tot (lokale) geïntegreerde oplossingen te komen die ook nog eens lokaal maatschappelijk worden gedragen en omarmd. Wat we zien, is dat ‘hoog over’ beleidsdoelen niet altijd aansluiten bij wat een gebied nodig heeft. Of: als urgent ervaart (kijk maar naar de stikstofdiscussie).


De integrale aanpak van Cleverland

Samen met uw gebiedspartners gaan we aan de slag met uw nieuwe ontwikkeling of nieuw initiatief. Naast inhoudelijke en juridische kennis, is het steeds belangrijker om de omgeving vroegtijdig te betrekken en te laten participeren (Omgevingswet). Door het gesprek met de omgeving, krijgt u een goed beeld van wat lokaal betrokkenen belangrijk vinden en wat er nodig is om uw initiatief te realiseren.

Cleverland brengt ervaring en expertise in op het gebied van procesmanagement, strategisch omgevingsmanagement, strategische communicatie, omgevingsdialogen en conflicthantering. In een coachend proces gaan we samen op zoek naar de ‘gebiedsbehoeften’ in wonen, werken en recreëren. Zodat we met gebiedsontwikkeling niet allen maatschappelijke uitdagingen aangaan, maar ook lokaal impact creëren.
 
Out of the
box > into
reality
Contact
  • Koningsweg 2
  • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
  • Produktieweg 1
  • 6045 JC Roermond
  • Kamerlingh Onnesweg 10B
  • 2991 XL Barendrecht