Beyond thinking

Klimaatadaptieve maatregelenkaarten, gemeente Zwijndrecht


Lees hier hoe Cleverland zorgde dat klimaatadaptieve maatregelen op een laagdrempelige manier toegepast worden in projecten.
 
Klimaatadaptieve maatregelenkaarten, gemeente Zwijndrecht
In de zomer van 2021 heeft de gemeente Zwijndrecht haar Programma Duurzaamheid vastgesteld. De gemeente Zwijndrecht wil net als de landelijke duurzaamheidsambities in 2050 klimaatadaptief, energieneutraal en circulair zijn. In het Programma Duurzaamheid zijn de benodigde producten om deze ambities te behalen met bijbehorend uitvoeringsagenda vastgesteld. Eén van de producten is een ‘maatregelenboek klimaat adaptief handelen’. De gemeente wil werk met werk maken en inspelen op haar klimaatdoelstellingen door klimaatadaptatie mee te nemen in bestaande opgaven, dit is kosteneffectief en meerzijdig duurzaam. Het doel van het maatregelenboek is om inzichtelijk te maken welke klimaat adaptieve maatregelen op welke plek toegepast kunnen worden.

Vanuit een breed scala aan klimaatadaptieve maatregelen zijn we in een tweetal sessies gezamenlijk met de gemeente Zwijndrecht tot een set van 25 klimaatadaptieve maatregelen gekomen. De gekozen maatregelen gaan over de verschillende disciplines groen, grijs, rood en blauw. Door de integrale sessies hebben ze draagvlak bij de organisatie zowel bij beleidsmedewerkers, beheerders als projectleiders. De maatregelen zijn op factsheets inhoudelijk uitgewerkt, waarbij wordt gescoord op:
 • neerslag;
 • hitte;
 • droogte;
 • biodiversiteit;
 • duurzame materialen;
 • waterkwaliteit;
 • gezondheid;
 • ontmoeten en spelen;
 • bewustzijn;
 • toepassingsgebieden;
 • en kosten en aandachtspunten.
   
Deze praktische kaarten geven handvasten aan de projectleiders om deze klimaatadaptieve maatregelen bij nieuwe projecten in de openbare ruimte mee te nemen.
Out of the
box > into
reality
Contact
 • Koningsweg 2
 • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
 • Produktieweg 1
 • 6045 JC Roermond
 • Kamerlingh Onnesweg 10B
 • 2991 XL Barendrecht