Beyond thinking

Kansenkaart verkleining verhardingsareaal, gemeente West Maas en Waal

Om de buitenruimte klimaat adaptief in te richten is meer ruimte voor groen en blauw nodig. Door slim verschillende brondata met elkaar te combineren zijn overbodige verhardingen in kaart gebracht.
 
Kansenkaart verkleining verhardingsareaal, gemeente West Maas en Waal
"IPCC rapport van februari 2022 concludeert dat de effecten van klimaatverandering ernstiger zijn dan gedacht en roept onder andere nu op tot effectieve acties op het gebied van klimaatadaptatie."

Aan de slag met klimaatadaptatie. Iets wat we allemaal willen en ook moeten. Zoals het nieuwste IPCC rapport ook aangeeft; de urgente wordt groter. We werken met z'n allen aan klimaatmitigatie, maar aangezien de verandering al is ingezet dienen we onze leefomgeving ook klimaatadaptief te maken. Door klimaatverandering wordt ons klimaat heter, droger en natter. Bovendien nemen de extremen toe en wisselen zij elkaar in een rap tempo af.

Verhardingen zorgen ervoor dat die warmte versterkt wordt, water niet kan infiltreren en water versneld afgevoerd wordt naar plekken waar het zich mogelijk ongewenst ophoopt. Door het verhardingsareaal te verkleinen en daarvoor meer groen te creëren zorgt dit voor een (licht) verkoelend effect, de mogelijkheid tot infiltratie en het opvangen van water of het vertraagd afvoeren hiervan.

Voor de gemeente West Maas en Waal heeft Cleverland onderzocht waar dit verhardingsareaal in de gemeente verkleind kan worden en plaats kan geven aan een groenere invulling. Dit resulteerde in een ‘kansenkaart verkleining verhardingsareaal’ of simpelweg gezegd 'overbodige verhardingen'. Aan de hand van openbare brondata, de gemeente haar beheerdata en de geselecteerde criteria inventariseerden wij de situatie in de gemeente. We keken hierbij naar de gronden binnen de eigendomsgrenzen van de gemeente West Maas en Waal. Dit resulteerde in verschillende themakaarten:
 • Versmallingspotentie rijbanen en voetpaden;
 • Potentieel overbodige voetpaden;
 • Percentage verhard oppervlak buitenruimte per buurt;
 • Verhardingen per categorie (elementen-, gesloten- en halfverharding);
 • Oppervlakten per categorie (onverhard, verhard, oppervlaktewater, onbekend);
 • Gevoelstemperatuurkaart per gebiedsniveau.

Op basis van deze kaarten kan de wegbeheerder enerzijds actiever inzetten op de versmallingsmogelijkheden bij projecten en anderzijds haar programmering aanpassen.


 
Out of the
box > into
reality
Contact
 • Koningsweg 2
 • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
 • Produktieweg 1
 • 6045 JC Roermond
 • Kamerlingh Onnesweg 10B
 • 2991 XL Barendrecht