Beyond thinking

Begeleiding inkoopproces product / inhuuropdrachten duurzaam GWW, Provincie Limburg

De Provincie Limburg ondersteunden wij bij het scherp krijgen van de vraagspecificatie en vervolgens het inkoopproces voor vier aanbestedingen gerelateerd aan duurzaam GWW.
 
Begeleiding inkoopproces product / inhuuropdrachten duurzaam GWW, Provincie Limburg

Begeleiding inkoopproces product / inhuuropdrachten duurzaam GWW, Provincie Limburg


De Provincie Limburg ondersteunden wij bij het scherp krijgen van de vraagspecificatie en vervolgens het inkoopproces voor vier aanbestedingen gerelateerd aan duurzaam GWW.

Duurzaamheid is een groot begrip en daarmee veelomvattend. Daarom zocht de Provincie Limburg (cluster Wegbeheer) ondersteuning om zo meer grip te krijgen op dit thema. Onze duurzaamheidsadviseur Amber van den Tillaart hielp hen met het scherp krijgen van hun vraagspecificatie. Hieruit bleek dat de huidige behoefte van het cluster Wegebeheer opgesplitst kon worden in vier opdrachten, verdeeld in drie productopdrachten en één inhuuropdracht. Cleverland heeft vervolgens de opdrachtomschrijvingen geschreven, meegedacht met de inkoopstrategieën en was actief betrokken bij de Nota van Inlichtingen en selectieprocedure. Dit traject heeft ervoor gezorgd dat het cluster Wegbeheer naar tevredenheid vier partijen heeft geselecteerd voor vier goed bij hun behoefte aansluitende opdrachten, ruimschoots binnen het beschikbare budget.
 
Out of the
box > into
reality
Contact
  • Koningsweg 2
  • 5211 BL ’s-Hertogenbosch
  • Produktieweg 1
  • 6045 JC Roermond
  • Kamerlingh Onnesweg 10B
  • 2991 XL Barendrecht