Privacy statement

Privacy statement

Privacy Statement (under construction)

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Cleverland. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cleverland. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Cleverland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Cleverland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Cleverland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Cleverland niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Cleverland, welke geen eigendom zijn van Cleverland, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Cleverland uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Cleverland worden onderhouden wordt afgewezen.

Cleverland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Out of the
box > into
reality
Contact
  • Pettelaarpark 106
  • 5216 PR 's-Hertogenbosch
  • Produktieweg 1
  • 6045 JC Roermond
  • Kamerlingh Onnesweg 10A
  • 2991 XL Barendrecht