Professionaliseren projectbeheersing provincie Noord-Brabant

Terug naar Projecten

Voor een periode van twee jaar, worden Ralph van Asten en Jasper van Herwaarden ingehuurd door de Provincie Noord Brabant om de projectbeheersing van de afdeling Infra Projecten verder te ontwikkelen. Zij hebben hiervoor een plan opgesteld waarin zij samen met de managers projectbeheersing het vakgebied naar een hoger niveau tillen. Per Grotik-aspect zijn er teams aangesteld die aan de slag gaan met o.a. het opstellen van werkbeschrijvingen en processen. Uiteraard gaat het niet alleen om deze documenten zelf, maar vooral over het gesprek hoe men samenwerkt en op wat voor wijze systemen daarin kunnen helpen. Daarnaast organiseren Ralph en Jasper kennissessies en uitwisselingen met andere organisaties om ervaringen te kunnen delen.

Ralph en Jasper

Ralph is als senior, initiatiefnemer van het ontwikkelplan. Hierbij is hij mentor voor medewerkers die willen groeien in de rol als projectbeheerser. Hij legt de verbinding tussen de beheers aspecten en maakt hierover afspraken met verschillende disciplines. Dit leidt tot betere sturing binnen de projecten en voortgangsinformatie richting het management. Een onderdeel hiervan is de introductie van Relatics als instrument voor het uitvoeren risicomanagement. Daarnaast maakt hij afspraken over hoe het financiële systeem het beste (uniform) gebruikt kan worden om bijvoorbeeld een transparant en herleidbare prognose te maken.

Jasper is gespecialiseerd in proces- en kwaliteitsmanagement. Voor de provincie Noord-Brabant onderzoekt hij de gewenste werkwijzen, en vertaalt dit naar processen zodat dit niet alleen beschreven is maar ook geborgd wordt in de uitvoering van de projecten.  Hij houdt zich onder andere bezig met de onderwerpen capaciteit, evaluatie en het dechargeproces. Op basis van interviews met uitvoerenden en (proces)klanten wordt de correcte werkwijze beschreven, geborgd en (continue) verbeterd.

Voor Cleverland is het essentieel dat de processen worden ontwikkeld van uit de mens en de praktijk.  We hebben er dan ook bewust voor gekozen om naast de adviesopdracht ook daadwerkelijk werkzaam te zijn als manager projectbeheersing. Ralph is hierbij manager projectbeheersing voor twee projecten in Rijen: de spooronderdoorgang en de reconstructie van de Rijksweg. Daarnaast is hij adviseur voor de projecten waar de provincie een uitvoeringsovereenkomst met andere partijen heeft, maar waar zij niet zelf het werk uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn de verdiepte ligging van het spoor/station in Vught en het onderzoek naar kortetermijnmaatregelen voor de N65 tussen Vught en Oisterwijk. Jasper is manager projectbeheersing voor een drietal projecten voor grootonderhoud met reconstructies in Noord-Brabant: de N268 (Halderberge), de N272 (Gemert-Bakel) en de N625 (Oss).

Meer informatie

Is jouw organisatie ook toe aan een dergelijke professionaliseringsslag? Neem dan contact op met Huub Wirken om te zien hoe we samen met jouw collega’s projectbeheersing kunnen verbeteren.

Huub Wirken
Huub Wirken
Senior procesmanager