Meerjaren instandhoudingsplan gemeente Peel en Maas

Maar liefst 100 kunstwerken en 238 duikers, hoe zorg je ervoor dat deze allemaal op de juiste manier onderhouden worden? Wij hebben het antwoord!

Meerjaren instandhoudingsplan gemeente Peel en Maas | Cleverland

Cleverland maakte, in samenwerking met onze partner de aquanoom, een meerjaren instandhoudingsplan (MJIP) voor de gemeente Peel en Maas.

Gemeente Peel en Maas is een fusiegemeente die ontstaan is uit 10 kernen. Bij de fusie is het beheer van de civiele kunstwerken overgenomen door de wegbeheerder. Uit de overdracht werd duidelijk dat de gemeente een goed en compleet overzicht had in de omvang en toestand van het totale kunstwerken areaal.

Met dit overzicht kon Cleverland, samen met onze partner Aquanoom bij 100 kunstwerken en 238 duikers een zogenaamde conditiemeting uitvoeren, conform de NEN2767.

Vanuit de inspectieresultaten hebben we vervolgens een eerste concept MJIP opgesteld waarmee inzichtelijk werd welke objecten de hoogste prioriteit hebben om correctief onderhoud uit te voeren.

Dankzij het meerjaren instandhoudingsplan van Cleverland heb ik als beheerder inzicht in wat ons de komende jaren aan onderhoud te wachten staat.

Luuk van Lier
Gemeente Peel en Maas

Recent hebben we een vervolgopdracht gekregen. Hierin gaan we instandhoudingsinspecties en nadere onderzoeken uit voeren. Op basis daarvan gaan we de onderhoudswerkzaamheden verder uitwerken en de gemeente ondersteunen bij het aanbesteden van deze werkzaamheden.